5 ARALIK 2020 CUMARTESİ

SİYER-İ NEBİ

İnsanlık için en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile ilgili lise ve dengi okullar için yardımcı kaynak olabilecek ‘Siyer-i Nebi’ Ahmet Gökdemir tarafından kaleme alındı. İçeriğinden diline, resimlerden haritalara, tablolardan renk imine kadar kolay anlaşılır bir şekilde hazırlanan siyer kitabından gençlerimizin istifade etmesi dileğiyle, iyi okumalar.


SİYER-İ NEBİ

Ülkemizde siyer öğretimi, örgün ve- yaygın eğitimin her düzeyinde artan bir ivme ile devam etmektedir. 2012 yılında “Hz. Muhammed'in (sas) Hayatı” adı ile başlayan -yapılan olumlu değerlendirmeler neticesinde bu yıl “Peygamberimizin (sas) Hayatı” olarak değişen- siyer dersleri ortaokul ve liselerin normal kısımlarında seçmeli, imam hatip meslek okullarında ise zorunlu dersler arasında yer almaktadır.

300 ayetten istifade edildi

Bu minvalden yola çıkan Yalova İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Ahmet Gökdemir, lise ve dengi okullar için yardımcı kaynak olabilecek nitelikte bir eser hazırlamaya karar verdi.

Gençlerimizin ve öğrencilerimizin Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) hayatını en iyi şekilde ve kolay öğrenmeleri için kitabı resim, tablo ve grafiklerle destekledik diyen Ahmet Gökdemir, “Kitabın içindeki konu başlıklarının seçiminde kriter olarak MEB lise ders müfredatı gözetilmiştir. Lise ve İmam-Hatip Liseleri ders kitaplarında bulunan tüm konular kitabın içeriğinde mevcuttur. Ancak kitap, ders işlerken öğretmen arkadaşlarımıza farklı ve yardımcı bilgilerin sağlanması açısından yardımcı olmak için okullardaki ders kitaplarının içeriğinden tamamen farklı bir içerikle ortaya konulmuştur” dedi. Gökdemir, kitabın yaklaşık 300 ayet, Kütübü's-sitte'den 750 hadis,  sahabe hayatından tablolar, klasik siyer kaynakları ile Hz. Peygamber'den bahseden güncel kaynaklardan müteşekkil olduğunu söyledi.

Zihninizi diri tutacak görselliklerle, içerik zenginleştirildi

Kitabın birinci bölümündeki konular kendileriyle uyumlu tablolar, uygun resimler ve haritalarla birlikte ele alınmıştır. İkinci bölümde ise konularla alakalı tablolar şeklinde “Kur'ân İklimi”, “Nebevî Sedâ” ve “Okuma Parçaları” adı altında Sahabe hayatından tablolar verilerek konular içerik açısından zenginleştirilmiştir. Özelde talebenin genelde tüm okuyucuların dikkatini sürekli ve zinde tutmak için kitabın içindeki renk seçimleri ziyadesiyle önemsenmiştir.

Yorum Yaz

  821910

-