9 AĞUSTOS 2020 PAZAR

Fahri Sarrafoğlu

SUR DIŞINDA TEK PADİŞAH CAMİSİ

Fahri Sarrafoğlu

Sur dışında tek padişah camisi

Güngören İkinci Genç Osman Camii

Osmanlı Padişahları arasında en genç yaşta ölen ve şehit edilen padişahtır

Fahri Sarrafoğlu:

Osmanlı Padişahları içerisinde belki de en şansız olanı 2.Genç Osman diyebiliriz. Zira sadece dört yıllık saltanat süresince ve oldukça genç yaşta olmasına rağmen başına gelmeyen kalmadı. Hele ölümü ise bugün bile hala birçok romanlara ve filmlere konu olacak şekilde trajik bir şekilde gerçekleşti.  Sadece dört yıl tahtta kalan Sultan Genç Osman bir tane cami yaptırmıştır o da İstanbul sur dışı denilen bugünkü Güngören semtinde. İstanbul'da Fatih'ten sonra tahta çıkan padişahların büyük bir kısım İstanbul sur içi dediğimiz Fatih bölgesinde yaptırmışlardır. Mücavir alanda ilk defa Genç Osman bir av köşke ve cami yaptırmıştır. İşte Sultan Genç Osman'ın açıklı hikâyesi:

SALTANAT SÜRESİNCE BİR CAMİ VE İKİ ÇEŞME YAPTIRDI
1604 doğumlu 16. Osmanlı Hükümdarı Sultan Genç Osman (1618-1622), ava meraklı bir padişahtı. Güngören Köyiçi'nde, günümüzde ilçenin nadir tarihi eserlerinden biri olan Genç Osman Camii'ni ve üst tarafında da bir "Av Köşkü" yaptırdı. Ayrıca cami ile köşk arasında bir hamam ve köşkün de doğu tarafına bağ yaptırmıştı. Caminin kıble duvarına isâbet eden sağ ve sol iki tarafına yaptırılan ve 1990'lara kadar akar vaziyette kalan iki çeşme ise, kışları sıcak, yazları da buz gibi soğuk akmasıyla ünlenmişti. Günümüzde sağdaki çeşme halen yerinde durmakla birlikte soldaki çeşme, hoyratça yıkılıp' kaybedildi. Her iki çeşmeye su veren camiin batısındaki sırtlarda yer alan kaynaklar da, üzerine imam meşrutası ve İmam Hatip Okulu yapılarak tahrip oldu. Yakın zamanlara kadar akan bu çeşmeler artık kurumuştur.

Genç Osman'ın yaptırdığı diğer çeşmeler ise şunlardır. Fatih Cukurbostan'da yaptırdığı Abbas Ağa çeşmesi  ve Galata Sultan Genç Osman çeşmesi . Fatih'te Cevdet Paşa Caddesinde Eski Vezir Sokak 1 numara da bulunan Abbas Ağa Çeymesi tek yüzlü bir sokak (duvar) çeşmesidir. Klasik üslupta kesme taştan inşa edilmiştir.

YANINDA GÜVENİLİR BİR KİŞİ BİLE YOKTU
ultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmet devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es'ad Efendinin ve Pertev Paşa'nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir tek güvenilir sadrazam bulamadı.

Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, çeşitli hakarete ve saldırılara maruz bırakıldıktan sonra Yedikule zindanlarında boğularak öldürülen Sultan Genç Osman, babası Sultan I. Ahmed'in yaptırdığı Sultanahmet Camii'nin yanındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı.

SULTAN GENÇ OSMANIN HAPSEDİLDİĞİ YER
Fatih'te, Ahmediye Camii karşısındaki çeşmenin hikâyesi diğer çeşmelerden çok farklıdır. Orta Çeşme ve Nevşehirli İbrahim Paşa Çeşmesi olmak üzere iki ayrı isimle biliniyor. Bu çeşmede bir “hüzün “ var. Bu çeşmede bir Padişahın nasıl tahttan indirilip halk arasında dolaştırılıp, işkence edildikten sonra Yedikule Zindanında şehit edilmesinin hikâyesi var.

Padişah 1. Sultan Ahmet'in oğlu Genç Osman'ı üzerinde beyaz bir entari ve başı açık olduğu halde bir beygire bindirerek hakaretlerle sokaklardan geçirip bu çeşmenin olduğu yere Orta Cami'ye yani (Ahmediye Camii)  getirmişlerdi. Hatta bunlardan “Altuncuoğlu” isimli bir askerin, eski padişahın baldırlarını sıkıp küfürler etmesi üzerine Genç Osman: “Behey Edebsiz mel'un padişahınız değil miyim? Nedir bu ettiğiniz cefa” diye ağlamıştı. Bir süre Orta Camii'de gözaltında tutulan padişah Cuma Namazı'ndan sonra Sadrazam Kara Davut Paşa'nın emriyle bir pazar arabasına konarak yine hakaretlerle Yedikule Zindanı'na nakledilmiş ve orada şehit edilmiştir.

FAHRİ SARRAFOĞLU - TERCÜMEİHÂL

Gazeteci, Yazar, Manevi Şahsiyet Eğitim Uzmanı1966 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Bir yıl Londra’da dil eğitimi aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de bitirdi ve “Din Psikolojisi” alanında çalışmalar yaptı. Bu alanda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öncelikli olmak üzere birçok psikolojik eğitimlere katılarak Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği’nin sertifkalarını aldı.Gazeteciliğe 1990 yılında İhlas Holding’de “Turkey” İngilizce ekonomi gazetesinde başladı. Aynı yayın grubu ile bir de dergi çalışmalarını yürüttü. İstanbul Kuyumcular Odası ile birlikte Gold News kuyumcu dergisini çıkardı. İHA’da Ekonomi Müdürü olarak çalışmaya devam etti. Çeşitli radyolarda haftalık programlar yaptı. Gazetecilik ve yazarlık mesleğine ara vermeden MÜSİAD basın danışmanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Aynı zamanda Akit Gazetesinde ekonomi yazıları yazdı ve röportajlar yaptı. 1998 yılından 2013 yılına kadar ise Yeni Şafak gazetesi ekonomi servisinde çalışmalarını sürdürdü.Bu süre içerisinde çeşitli internet sitelerinde sanat,iş, ekonomi ve akademik çevrelerle özel röportajlar yapmıştır. Aynı zamanda farklı dergilerde kişisel gelişim, İstanbul gibi konular başta olmak üzere çeşitli yazı ve röportajları yayınlanmıştır.Sarrafoğlu aynı zamanda İSTANBUL’un SIRLARI adıyla İstanbul’u tanıtan ve sevdiren sunumlar yapmakta, İstanbul’u farklı bir gözle gezmekte ve gezdirmektedir.Yine kişisel gelişim konusunda D.K.D (Düşün Konuş Dinle) eğitim seminerleri- Basın ve Halkla İlişkiler Semineri –Morİnek(Farkındalık) adıyla çeşitli eğitim seminerleri de vermektedir. Sarrafoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.Röportaj dalında MÜSİAD ödülü sahibidir.

FAHRİ SARRAFOĞLU DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  208934

-