Günün Tarihi

TALAT PAŞA’NIN İSTİFASI

Günün Tarihi

27 Ekim 1918: Talat Paşa'nın İttihad ve Terakki Cemiyeti'nden İstifası

Memleketin siyasi tarihinde bu kadar büyük travmalara sebep olan ülkeyi 1.Dünya savaşına sokarak geleceğini karartan İttihatçılar yenilginin ardından apar topar ülkenin siyaset sahnesinden çekilirler.

Savaşın getirdiği faturaların bedeli ağır olunca İttihatçı yöneticilerin pek çoğu yurt dışına kaçtı, pek çoğu da siyãsî hayatına son verdi. 27 Ekim 1918'de Talat Paşa'nın istifasıyla da İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin faaliyetleri resmî olarak sona erdi.İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin son kongresi Talat Paşa'nın bir nutku ile başlar. Talat Paşa, uzun konuşmasında büyük savaşa giriş nedenlerini ve savaş sırasında yaşanan olayları anlattıktan sonra sözlerini şöyle bitirir: Siyasetimiz mağlub oldu. (Bayar,1921:109)(Menteşe,1986:68)

3 Kasım Pazar günü İstanbul'da bomba gibi bir haber patlar: Talat, Enver  ve Cemal Paşalarla İttihad ve Terakki döneminde İstanbul'da polis müdürlüğü yapmış olan eski valilerden Azmi ve Bedri Beyler ve İttihad ve Terakki Merkezi Umumi Üyelerinden Dr. Bahaeddin Şakir ve Dr. Nazım Beyler bir gece sabaha karşı bir Alman torpidosu ile yurd dışına kaçmışlardır.Daha önce de Harbiye Nezareti Müsteşarı İsmail Hakkı Paşa'nın kaçtığı duyulmuştur.Bu firarlar Ahmed İzzet Paşa hükümetinin durumunu çok sarsar ve  beş gün sonra istifa zorunda kalır.(Menteşe,1986:69)

27 Ekim 1930: Yunanistan Başbakanı'nın Ankara'da Ağırlanması

27 Ekim 1930'da Yunanistan Başbakanı'nın Ankara'ya gelişi münasebetiyle sergilenen coşkun karşılama ve bütün Ankara caddelerinin Yunan bayraklarıyla donatılması,Venezilos'un kırmızı halıyla karşılanması, (Dilipak,1990:79)Atatürk Bulvarı'na alınmayan Türk köylüsünün ruhunda sınırsız öfke patlamaları birikmesine neden oluyordu.

Atatürk, Türk-Yunan dostluğunun temellerini o gün atmıştı. Venizelos'la köşkteki görüşme iki saat kadar sürdü. Ertesi gün Gazi Orman Çiftliği'nde konuk onuruna otuz kişilik bir yemek verildi. Yemek çok samimi bir hava içinde geçti. Yunan Başbakanı, Atina'dan gelirken bir sandık şarap getirmişti. Atatürk de konuğa Ankara'dan ayrılırken bir kafes içinde beyaz renkli bir Ankara Kedisi hediye etti.

Yunanistan Başbakanı Venizelos'un ziyaretine, bir süre sonra o devrin başbakanı İsmet İnönü, Atina'ya giderek karşılık vermiştir.

27 Ekim 1957: 1957 Genel Seçimlerinin Yapılması

Oyların % 47,9'unu alan DP 424,  % 41,1'ini alan CHP: 178, % 7,1'ini alan CMP (Cumhuriyetçi Millet Partisi)  4, % 3,8'ini alan HP (Hürriyet Partisi)  2 ve  bağımsızlar 2 milletvekili çıkardı. Toplam 610 milletvekili seçildi.

27 Ekim 2004: Savaş Uçaklarının Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Evinin Üstünde  Alçak Uçuş Yapması

27 Ekim 2004 günü Ankara'da F-4 savaş uçakları Başbakan Tayyip Erdoğan'ın evinin üstünde alçak bir uçuş yapmışlardı. Uçaklardan biri, Başbakan'ın evinin yaklaşık 200 metre yakınında bulunan Aksa Camii'nin minaresinin ucundaki aleme (hilal) çarpmıştı.

Bir başka saldırı da Meclis'e karşı olmuş, bir askeri helikopter izin almadan TBMM üzerinde alçak uçuş yapmıştı.Meclis çalışanları, milletvekilleri ve ziyaretçiler, saat 10.40 civarında şiddetli bir gürültüyle irkildi. Bir askerî helikopter Genel Kurul Salonu'nun bulunduğu ana bina ile Meclis Başkanlığı makamının çatısına değecek şekilde uçuş yapmıştı.

O günlerde Dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer  ‘Kamu Yönetiminde Reform Tasarısı' Toplantısı için gittiği Genelkurmayda yaşadığı bir olaya şöyle yer verir:“Toplantı sırasında öğle yemeği için generallere  mahsus yemek salonuna(Subayların rütbesine göre ayrı ayrı ve farklı hizmet standartlarına sahip yemek salonu vardı) geçerken, paşalardan biri koluma girdi ve  şakayla karışık kulağıma, "Bu reform nedeniyle biz seni asmaya karar vermiştik ancak görüyorum ki siz iyi birisiniz bu ülkeyi seviyorsunuz " dedi (Dinçer,2015:41).

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  309381

-