TARİHİ BELLEĞİN GÜNÜMÜZ MEZHEPLERİNE ETKİLERİ

Bu çalışmanın çıkış noktası ilk dönem Şii-İmâmiyye kaynaklarında bugün Sünni diye nitelendirilen grub nasıl algılandı.


TARİHİ BELLEĞİN GÜNÜMÜZ MEZHEPLERİNE ETKİLERİ

Bu algılan besleyen süreçlerin neler olduğunu, bu algıların insanların davranışlarında ne derece rol aldıklarını, bu kabullerin veya zihniyet yapısının grupdaşlık ortak paydasında bulunan sonraki Şiilere nasıl geçtiğini tespit edebilmek; aynı temel sabitelere bağlı oldukları halde birbirlerinden farklı dünyaları inşa eden zihniyet yapılarının tarihi arka planlarına ışık tutmaktır.

‘Geçmişe sorular sorduk'

Mana Yayınları'ndan çıkan kitabın yazarı Hanifi Şahin kitabı şöyle anlatıyor: “Yapmaya çalıştığımız şey, mezhepler arasındaki algıların oluşum süreçlerini tespit etmek için bir metin olarak karşımızda duran "geçmiş"e sorular sormak ve bu soruların geçmişin yorumu olarak gördüğümüz "günümüzü" nasıl şekillendirdiğini tespit edebilmektir. Bir anlamda tarihte inşa edilen belleğin, günümüz mezhebi kimliklerini nasıl etkilediklerini, varlıklarını temellendirirken geçmişteki kabulleri nasıl simgeler haline dönüştürdüklerini görmeye ve göstermeye çalışmaktır.”

Untitled-2_219
Eser: Şiilerin Gözüyle Sünniler
Yazar: Hanifi Şahin
Yayınevi: Mana Yayınları
Sayfa Sayısı: 309

Yorum Yaz

  834828

-