25 EKİM 2020 PAZAR

Günün Tarihi

TBMM’NİN DAHİLİYE VEKİLLİĞİNE NAZIM BEY’İ SEÇMESİ

Günün Tarihi

4 Eylül 1920: TBMM'nin Dahiliye Vekilliğine Nazım Bey'i Seçmesi

 

4 Eylül 1920'de Meclis, Dahiliye Vekilliğine (İçişleri Bakanlığına) Nazım Bey'i seçti. M. Kemal Paşa, Re'fet Paşa'nın seçilmesini istiyordu. Paşa, seçimden sonra ziyaretine gelen Nazım Bey'i kabul etmedi. Baskı yaparak istifaya zorladı.

 

Olay şöyle gelişmişti: Büyük Millet Meclisinde, kabul edilen Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun'un 2. maddesinde, ‘‘İcra Vekilleri meclisin ekseriyeti mutlaka ile aralarından intihap olunur.'' şeklinde bir hüküm yer almıştı. Buna göre vekil (bakan) olabilmek için, Mecliste bulunan milletvekilleri aday olacak, Meclis adaylar arasından tek tek oylama ile vekilleri seçecek ve böylece İcra Vekilleri (Hükümet) oluşturulacaktı.

 

4 Eylül 1920 günü, Dâhiliye Vekâleti için seçim yapılmıştır. Bu seçimde Mustafa Kemal Paşa'nın adayı Refet Paşa ile Tokat Mebusu Nazım Bey arasında çekişmeli bir seçim geçmiştir.

 

Nazım Bey fazla oy almış taraf olarak görevi devralmış ve M. Kemal Paşa ile görüşmek istemiştir. Ancak Mustafa Kemal Paşa bu isteği reddetmiştir. Böylece Meclis Başkanı olarak Nazım Bey'in Dâhiliye Vekilliğini onaylamadığını belli etmiştir. Ayrıca üzerine varılarak istifa

ettirilmiştir.

 

Mustafa Kemal Paşa'nın yapmış olduğu bu davranış antidemokratik olarak nitelendirilebilir. Sonuçta ortada bir seçim vardır ve çoğunluğun istediği aday göreve getirilmiştir. Sebep ne olursa olsun, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının yapmış olduğu yıldırma politikası demokrasi ile bağdaşmaz.(Yüzgeç,2006)

GÜNÜN TARİHİ - TERCÜMEİHÂL

GÜNÜN TARİHİ DİĞER YAZILARI

Yorum Yaz

  744607

-