23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA

YAŞLILARIMIZIN EN BÜYÜK SORUNU BAKIM VE İZOLASYON

TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp’ ten elde edilen bilgilere göre Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre; Türkiye’de yaşayan 65 yaş ve üstü fertlerin %43,4’ünü erkekler, %56,6’sını kadınlar oluşturdu.


YAŞLILARIMIZIN EN BÜYÜK SORUNU BAKIM VE İZOLASYON

Yaşlıların bulunduğu hanelerin %29,5'i çocuksuz çiftlerden, %28,9'u üç kuşak bir arada yaşayanlardan, %22,4'ü tek kişilik hanelerden, %9,9'u çocuklu çiftlerden, %9,1'i ise tek ebeveynli ailelerden oluştu.

Yaşlıların en önemli konut problemi "bakım ve izolasyon" oldu

Yaşlıların %39,5'inin konutunda, sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. bir problemi, %36,8'inin konutunda ise izolasyondan dolayı ısınma sorunu mevcuttur.  Yaşlıların %23,7'sinin oturduğu konutlarda odalar yeterli gün ışığı almamaktadır.

Oturduğu yerde, hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşayan yaşlıların oranı %16,5 iken, komşulardan veya sokaktan gelen gürültü problemi yaşadığını belirtenlerin oranı %10,6 oldu

Yaşlı erkekler sağlık durumlarını daha olumlu değerlendiriyor

Türkiye'de yaşlıların %18,7'si sağlık durumunu iyi olarak değerlendirirken, %39,7'si ne iyi ne kötü, %41,7'si ise kötü olarak değerlendirdi.

Cinsiyet ayrımında bakıldığında; erkeklerin %26,6'sı sağlık durumunu iyi, %38,4'ü ne iyi ne kötü, %35'i ise kötü olarak tanımladı. Kadınların ise %12,6'sı sağlık durumunu iyi, %40,6'sı ne iyi ne kötü, %46,8'i ise kötü olarak değerlendirdi.

 

Yorum Yaz

  756706

-