28 Aralık 2018

29 Aralık 1919: Mustafa Kemal Paşa’dan Geri Alınan Nişan ve Madalyaların İadesi

Anadolu Hareketine destek verenlerden biri bizzat padişah Sultan Vahdettin'in kendisidir. Nitekim Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya padişahın gönderdiği artık kaynaklarda yaygın bir şekilde yer almaktadır.

 Önce 29 Aralık'ta İstanbul'daki Meclis-i Vükela (Bakanlar Kurulu) Mustafa Kemal Paşa'dan geri alınan nişan ve madalyaların iadesini kararlaştırıyor.

 Mehmet Doğan bu gelişmeyi şöyle izah eder:Bu konudaki padişah buyruğu da 3 Şubat'ta çıkarılıyor. Bu tam bir iade-i itibar'dır. İstanbul hükümeti ve Padişah böylece halka Mustafa Kemal'le ilgili iftiraların bir muvazaadan ibaret olduğunu açıklamış olmaktadır. (Doğan,M,2005:38)