Advertisement

08 Nisan 2021

​'Andımız' Türklüğü değil, Atatürkçülüğü telkin ediyor

“Andımız” ın “Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim' ibaresine itirazımız var. İtirazımızın diğer gerekçesi ise “Andımız”ı yazan kişi 1930’lu yılların azılı Kemalistlerindendi. Pozitivist zihniyetli Millî Eğitim Bakanıydı. Hukuksuz kararlar alan kanlı İstiklâl Mahkemelerinin üyesiydi. İslâm’ı esas alan bir Türk zihniyetine sahip değildi. İslâmsız-seküler Türkçüydü. CHP’liydi. İslâm düşmanlığı yapılan Halkevi’nin kurucularındandı. Osmanlı-Türk-İslâm çağlarını Türk tarihinden saymayan Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’nin sekreteriydi. Kafatası ölçen kafatasçıydı. Ezanı Türkçeleştirenlerin elebaşlarındandı. Vahyi kabul etmeyip dinimize pozitivist akılla bakan “Türk Dîni” taraftarıydı.

Yukarıda saydığımız sıfat ve vazifeler “Andımızı” yazan Dr. Reşit Gâlip’e aittir. “Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ey bu günümüzü sağlayan ulu Atatürk; açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim” diye biten “and”ı önce kendi çocukları için yazmıştır. Kemalistlerin ifadesiyle “gökleri ve yerleri yaratan”, “yurdu düşmanlardan kurtaran”, “Türk ulusunu yoktan var eden”, lâdinî ve pozitivist Kemalist Cumhuriyetin bânisi M. Kemal’in çok hoşuna gider ve bütün okullarda “millî and” olarak her sabah okunması için tâlimat verir.

Tâlim Terbiye Kurulu tarafından 10 Mayıs 1933 tarihli genelgeyle bütün okullarda her gün tekrarlanması mecburi kılınır. 1971 Muhtırası’nın darbeci Kemalist generallerin isteğiyle “And” da değişiklik yapılır. “Budunumu” kelimesi “milletimi olarak değiştirilir ve “Ne mutlu Türküm diyene” cümlesi ilâve edilir.

 

İDEOLOJİK VE SEKÜLER ‘AND’

Sözde “Andımız” millet düşmanlığı ve alçaklıklarıyla bilinen 28 Şubat 1997 darbeci generallerinin tâlimatı ile tekrar değiştirilir. “Ulu Atatürk” ifadesi “En büyük Atatürk” olarak değiştirilir ve “yasam” kelimesi kalkar “ilkem” kelimesi yer alır:

“Türküm, doğruyum, çalışkanım. İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!”

Sözün özü; bu hâliye “andımız” ideolojik ve seküler “and”dır ve Müslüman Türklüğü değil, Atatürkçülük üzerinden kurgulanan bir lâdinî/seküler Türklüğü telkin ediyor.

 (ilbeyali@hotmail.com)