18 Ocak 2022

CHP'liye göre "M. Kemal ve Kılıçdaroğlu seyyid"miş!

İslâm’ı sekülerleştirmekten, cemiyet ve kamu hayatındaki gücünü kısıtlamaktan ve kanlı inkılâplarıyla aldığı ağır sabıkasından dolayı millet nezdinde rağbet görmeyen CHP “imaj” düzeltme “numaralarını” öteden beri yapar. Bir türlü düzelmeyen “imaj” faaliyetlerine şimdiki Umum Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Peygamber soyundan geldiğini ve seyyit olduğunu propaganda ederek sürdürüyorlar.

CHP DİNÎ İMAJ PEŞİNDE

CHP’li bir Meclis Üyesi daha iki gün önce Kılıçdaroğlu’nun umreye gittiğini, Peygamber soyundan geldiğini, seyyit olduğunu, dedesinin Alaşehir'de bir türbesinin bulunduğunu, CHP’nin inançlar konusunda eleştirilecek yönünün olmadığını, İmam Hatipleri ve Diyanet’i CHP’nin açtığını köpürterek cezbe hâlinde anlatıyor… Akla ziyan veren ve değme martavalcılara bile “bu kadar da palavra olmaz” dedirten yaveler CHP’nin bozuk cemaziyelevvelini temizler mi? mümkünü yok! Bu güruhun “imaj” düzeltme faaliyetleri yeni değil. Sadece bir misâl; Bundan sekiz yıl önce 2014 yılında yazdığımız “M. Kemal’le Kılıçdaroğlu seyyid ve ehl-i beyt’ten olabilir mi?” yazımızda da CHP’lilerin akla ziyan veren bu uydurma şecere ile “imaj” düzeltme faaliyetlerini kaleme almıştık:

Atatürkçü cemaatler ve CHP’liler zihin travması geçiriyor olmalı ki İslâmlığıyla var olmuş millet nezdinde göremedikleri ilginin ezikliği içinde ilkeleriyle hiç de uyuşmayan ve gülünç kaçan bir şekilde dinî değerlere sarılmaya başladılar.

AĞIR BİR HEZEYAN: “ATATÜRK’ÜN SOYU EHL-İ BEYT’TEN GELİYOR, SEYYİTTİR”

Şeyhliğini Atatürkçülüğe adayan Haydar Baş, “Osmanlı arşivlerine göre Atatürk anne ve baba tarafından seyyittir. Atatürk sıradan bir insan değil. Onun mübarek bir ailesi vardır. Mustafa Kemal Atatürk, O’na dinsiz diyenlerin hepsinden daha dindar ve hepsinden daha Türk’tür. Atatürk seyyit ve soyu da belli bir insandır” diyerek Atatürkçülükle malûl güruha müjde (!) veriyor:  “Atatürk’ün öyle bir soy kütüğü var ki iddia ediyorum ki öyle bir soy kütüğüne rastlayamazsınız. Neden? Çünkü Ehl-i Beyt’ten geliyor. Atatürk’ün anne tarafından sülalesi Selanik’teki Nakibüleşraf kaymakamlarıdır. Osmanlı’da Nakibüleşraf kaymakamı olmak için tek şart var o da seyyitliktir. Bunun belgeleri var ve bakın 600 yıl ötesine varacak kadar belge bulunuyor...” (1 Ekim 2014, Yeni Mesaj Gazetesi)

ATATÜRKÇÜLER ZİHİN TRAVMASI GEÇİRİYOR

Vazifesi M. Kemal’i dindar göstermek olan Kemalist bir tarihçinin hayâli arşiv belgeleri icat ederek yahut belli soy şecereleri üzerinde kalem oynatarak M. Kemal’in soy kütüğüymüş gibi açıklamalarda bulunmasının ve Atatürkçü zümrenin bu açıklamanın üzerine atlamasının birçok sebebi var. Vesayetçi Kemalist ideolojinin çökmesi, Atatürkçülüğün siyasî rantının kalmaması ve milletin bunca propagandaya rağmen Atatürkçülüğe ve CHP’ye alâka göstermemesi karşısında telâşe kapılanların yeni oyunlarından biridir.                                                                                                                                      

KILIÇDAROĞLU HZ. PEYGAMBERİMİZİN SOYUNDAN GELİYORMUŞ!

Dahası fenası var; CHP’liler de milletten görmedikleri alâkayı kazanmak için dinî mefhumlarla milletin gözünü boyamaya çalışıyor ve akla ziyan veren her yola başvuruyorlar. Şimdi de genel başkanları Kılıçdaroğlu’nun “Hz. Peygamberin soyundan geldiğini, seyyit olduğunu, umresini ve ibadetini yaptığını, CHP’li milletvekillerini hacca gitmeleri için teşvik ettiğini” yaymaya başladılar. CHP’li bir milletvekilinin şu ifadelerini sinirlerinize hâkim olarak okuyunuz:

CHP’LİYE GÖRE “KILIÇDAROĞLU DÎNİ BÜTÜN BİR SEYYİT”MİŞ!

“Kılıçdaroğlu Kureyşan aşiretinden gelen, dîni bütün, İslamiyet'i çok iyi benimsemiş, seyyit soyundan geliyor. Genel başkanımızın bu yanını kimse bilmiyor. Seyyit sülâlesinden geldiği için de genel başkanımız, dîni bütündür, ibadetini evinde, Allah'a karşı yapar. Bu nedenle genel başkanımıza farklı farklı yorum yapanlar var ama Peygamber Efendimizin soyundan gelen, yâni Ehli Beyt soyundan gelen insanın artık muteber bir insan olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Bunu sayın genel başkanımız mütevazılık gösteriyor, söylemiyor ama ben söylüyorum. Böyle köklü, soylu bir aileden gelen genel başkanıma laf atanları kınıyorum. Bunu Türk halkının bilmesini istiyorum. Bundan sonra genel başkanımıza daha çok saygı duyulmasını, genel başkanımıza daha çok itimat edilmesini ve güvenilmesini istiyorum.” (21 Kasım 2014, Milliyet Gazetesi)

KEMALİST CHP’NİN DİNÎ KÖKEN ARAMASI NE KADAR GÜLÜNÇ!

Atatürkçülüğüyle temayüz etmiş Soner Yalçın 23 Mayıs 2010 tarihli Hürriyet Gazetesinde Prof. Dr.Alemdar Yalçın’ın da görüşlerini naklederek, Kılıçdaroğlu’nun Horasan’dan gelme Kureyşan Ocağı’ndan olduğunu anlatıyor. Kureyşan Ocağı demek Horasan demekmiş ve Kureyşan Ocağından olanlar şecereleri On iki İmam’a uzanan  Seyyidmiş!... Kemalistlerin ve CHP’nin dinî köken araması son derece gülünç… Bu yola “ihtiyaç” duymaları âcizliğin, tükenmişliğin bir işaretidir. Pozitivist ve seküler inançlarıyla çelişkili bir davranıştır.

ŞARLATANLIĞIN BÖYLESİ GÖRÜLMEMİŞTİR

Kanlı “Şapka Kanunu” ndan dolayı masum insanları idam ettiren, laiklik bir şiarımız, Kemalizm ise Cumhuriyetin dînidir...” diyen CHP’lilerin “seyyid” iddiasına kim inanır?  İmajla kim seyyit ve dindar olabilir? Samimiyetsizliğin ve şarlatanlığın bu kadarına pes doğrusu! Prof. Âfet İnan’ın “Medenî Bilgiler Kitabı” nda “Kur’an, Muhammed’in fikirleridir” diyerek vahye inanmayan, Hazret-i Peygamber Efendimiz’e “Hicaz Peygamberi” ve Hicret’e “Kaçış” diyen, mûcizelerine “uydurulmuş hikâyeler” olarak gören M. Kemal nasıl Ehl-i Beyt’ten, dolayısıyla seyyid olabiliyor? Ona lâdinîliği öğreten ve tesirinde kaldığı Tevfik Fikret mezarından kalkıp söylesin.

SEYYİD, ÖMRÜNÜ DİNÎ İLİM VE İRFANLA SÜRDÜRENDİR

Osmanlılar zamanında Seyyid ailelerin birliğini Nakibu’l-Eşraflık müessesesi sağlardı. Nakîb, tekkelerde şeyhlerin yardımcısı konumundaki en kıdemli derviş veya dede mânasına da gelir.  Peygamberimiz Efendimiz’in soyundan gelen kişilerin işlerini görmek üzere içlerinden devlete tayin edilen memur anlamında kullanıldığı bilinir. M. Kemal’in de ve Kılıçdaroğlu’nun da Nakiplik müessesine aidiyetini ve hizmetini kaydeden zerre kadar bir vesika ve inançları var mıdır? Şarlatanlığın tarihçesinde görülmeyen bu martavallara beyni soğuklamış üç-beş Atatürkçüden başka kim inanır? Peygamberimiz Efendimiz’in soyundan gelmekle beraber O’nun (s.a.v.) Resulü olduğu İslâm’a bağlı olmayan kişiler ehl-i beyt’ten sayılmazlar. Nesebi Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin sulbüyle devam ettiği için, onlardan devam eden nesle “seyyid” ve “şerif” denmiştir ki, bu makam bütünüyle ehl-i beytin mâna ve vazifesini taşımak sûretiyle ancak kabul görülür.

M. KEMAL’İ VE KILIÇDAROĞLU’NU HÂŞÂ “ÂLA ÂLİ SEYYİDİNA MUHAMMED” DEN Mİ SAYACAĞIZ?                        

Ömrünü pozitivist ve lâdinî inkılâpları gerçekleştirmekle geçiren, Allah’a ve Peygamber Efendimiz’in peygamberliğine inanmadığını söyleyen M. Kemal, ömrünü dinî ilim ve irfanla geçiren bir seyyid olabilir mi? “Allahümme salli âla Seyyidina Muhammedin ve âla âli seyyidina Muhammed” duası “Allah'ım! Sen Peygamber Efendimize ve onun soyundan gelenlere salat eyle, katındaki şereflerini yücelt” mânasına gelir. Bu durumda M. Kemal’i ve Kılıçdaroğlu’nu hâşâ “âla âli seyyidina Muhammed” den mi sayacağız?

M. KEMAL’İ DİNDAR GÖSTERMEK SAHTEKÂRLIKTIR

M. Kemal’in de, Kılıçdaroğlu’nun da seyyidlikle ve bu makamın taşıdığı maddî ve mânevî misyonla uzaktan yakından bir alâkası yoktur ve olamaz. Atatürkçülerin, M. Kemal’i dindar ve seyyid gösterme gayretleri şarlatanlığın ötesinde sahtekârlıktır ve milletin inancıyla alay etmektir. Yukarıda belirttiğimiz CHP’li güruhun hedefi “imajlarını” düzelterek Atatürkçülük üstünden rejimin devamını sağlamak ve hüküm sürmektir.(ilbeyali@hotmail.com)