05 Nisan 2022

​Eğitim sistemimiz (2)

Eğitim ve öğretimimizin iyileşmesi için eğitim yöneticisi atama sistemimizin mutlaka ve acilen yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu amaçla; sadece ilk atamada yönetici adaylarının yazılı sınavından sonra; işbaşında yetiştirme ve mesleki deneyim kazandırmaya yönelik aşağıda her kademe için belirtilen başarılı görev yapma süresi; atanma ön şartı olarak getirilmelidir. Bu hiyerarşi uygulanmadan bir üst kademeye atanabilme olmamalıdır. Askeriye ya da Emniyet Teşkilatında olduğu gibi kademeli olarak yukarıya doğru bir tırmanma olmalıdır. Bu tırmanma eğitim yöneticiliğinde sırasıyla aşağıdaki gibi olmalıdır:

 

1. Öğretmenlikte en az 5 yıl görev yaptıktan sonra;

2. Okul müdür yardımcılığına;

3. Okul müdür yardımcılığında en az 2 yıl görev yaptıktan sonra;

4. Okul müdür başyardımcılığına;

5. Okul müdür başyardımcılığı görevinde en az 2 yıl görev yaptıktan sonra; okul müdürlüğüne;

6. Okul müdürlüğünde en az 3 yıl görev yaptıktan sonra; İlçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürlüğü sınavına girmeye hak kazanıp sınavda başarılı olunduğu takdirde şube müdürlüğüne;

7. İlçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürlüğünde en az 3 yıl görev yaptıktan sonra ilçe milli eğitim müdürlüğüne;

8. İlçe milli eğitim müdürlüğünde en az 4 yıl görev yaptıktan sonra; il milli eğitim müdürlüğü şube müdürlüğü sınavına girmeye hak kazanıp başarılı olunduğu takdirde il milli eğitim şube müdürlüğüne;

9. İl milli eğitim müdürlüğü şube müdürlüğünde en az 4 yıl görev yaptıktan sonra; il milli eğitim müdürlüğü müdür yardımcılığına;

10. İl milli eğitim müdürlüğü müdür yardımcılığında en az 5 yıl görev yaptıktan sonra, il milli eğitim müdürlüğüne;

11.  İl milli eğitim müdür yardımcılığında en az 3 yıl görev yaptıktan sonra;

12.  Bakanlık şube müdürlüğü sınavına girmeye hak kazanıp sınavda başarılı olunduğu takdirde Bakanlık şube müdürlüğüne;

13. Bakanlık şube müdürlüğünde en az 5 yıl görev yaptıktan sonra veya il milli eğitim müdürlüğünde 3 yıl görev yaptıktan sonra;

14. Bakanlık daire başkanlığına;

15. Bakanlık daire başkanlığında en az 6 yıl görev yaptıktan sonra;

16. Bakanlık genel müdür yardımcılığına;

17. Bakanlık genel müdür yardımcılığında; en az 5 yıl görev yaptıktan sonra;

18. Bakanlık genel müdürlüğüne atanabilmelidir.

 

Yukarıdaki kadrolara atanabilmek için eski deyimle “Tebeşir tozunun tadını almak!” gerekir. DSİ şube müdürlüğüne mühendis; sağlık müdürlüğüne tıp fakültesi mezunundan başkası atanamıyorsa MEB’in bürokrat kadrolarına da eğitim dışında başka lisans mezunlarının  atanmaması gerekir. Bu göreve eğitim yöneticiliği deneyimine sahip olanların atanması zorunludur.  Genel müdürlük makamına kadar bu yol izlenmelidir ki çetin ve bir o kadar da önemli yöneticilik yolunda dikenlerle karşılaşıldığında bocalama, tökezleme olmasın! "Hile-i Bürokrasiye" diye adlandırılan yolla, il veya ilçeye şube müdürü yapmak istediğiniz birini; önce uzak bir ilçeye sınavsız bir şekilde ilçe milli eğitim müdürü olarak atarsanız; bir süre sonra il veya ilçe şube müdürlüğüne; "bir alt göreve atayabilme yöntemi” nden yararlanarak atayabilirsiniz! Bu kişi sınavsız şube müdürü olamıyordu; ancak bu yolla muradına ermiş olu!

 

Bir öğretmen arkadaşımın bana anlattığını aynen aktarıyorum: “Sınavdan sonra bir liseye müdür olarak atandım. Okula gidip öğretmen, öğrenci, veli, okulun resmi ve diğer işlemleriyle karşılaşınca bir anda; “Kendimi denizin ortasında buldum!” İşin ilginç ve daha da korkunç tarafı denize düşüp de yüzme bilmeyen biri gibi oldum! Ne yapacağımı bilemeden donakaldım. İstifa edip öğretmenliğe döndüm. Bir kez daha anladım ki; "Kazın ayağı göründüğü gibi değil" miş!”

 

Bilindiği üzere yetenekler doğuştandır.  Yöneticilikle liderlik aynı özellikleri taşır. İkisinin de işi insanları sevk ve idare edip en verimli ve başarılı sonucu alabilmektir. Okul yöneticisi okulun lideridir. Konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın; sık sık dile getirdiği bir sözünü burada vurgulamak yerinde olur: ”Lider/yönetici olunmaz; lider/yönetici doğulur.”

 

Müzik yeteneği olmayan birine, müzikle ilgili; “Nota nedir? ; “Müzikte kaç nota vardır?” veya "Türk sanat müziğinde kaç makam vardır?" gibi sorular sorarak doğru cevaplar aldıktan sonra; "Tamam, sen artık müzisyensin!" demek ne kadar doğruysa kafası bilgiyle dolu olup ancak liderlik yeteneği yoksa birine sen yöneticisin demek o kadar doğru olur!

 

Yetenek ve deneyimin bir arada olması gerektiğine bir örnek verelim: Kişi, hayatı boyunca müzik aletine dokunmamış; beste yapmamış; besteyi yorumlamamış ise bu kişi sadece aldığı bilgilerle müzisyen olamaz! Aşık Veysel'i, acaba kim; hangi sınava tabi tuttu da dünya çapında bir ozan oldu? Unutulmaması gereken bir ilke; sanatın yetenek işi olduğudur. Yöneticilik de bir sanattır. Sanatını yetenekleri sayesinde icra edebilen insanlar, ancak iyi birer yönetici olabilirler.

 

Amacım; nitelikli bir eğitimle ülkemizin sosyal, ekonomik, etik, kültürel yönden kalkınmış ve ilerlemiş bir duruma gelmiş olmasını görüp “Kepimi havaya atmaktır!” Niyetim; “Üzüm yemektir; bağcıyı dövmek değildir!”

Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun; “Dünyamız ahiretimizin tarlası olsun!” inşallah!