26 Nisan 2022

EĞİTİM SİSTEMİMİZ 4

Bağışlayan ve acıyan Allah’ın adıyla başlarım. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun!

İkinci görev verilmiş okul yöneticisi diğer adıyla müdür yetkili öğretmenin görevi eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltici çalışmalara kafa yorup odaklanmak iken; asıl görevini bir kenara bırakıp zorunlu olarak başka birçok görevlerle uğraşmak durumunda kalmaktadır. Bu yapmak zorunda kaldığı ekstra/angarya görevlerin eğitim ve öğretimle ve öğretmenlikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43. maddesi, 6. fıkrasında açıkçası şu hüküm yer almaktadır: "Madde: 6- Öğretmenlere, eğitim, öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev verilemez." Bu tanımın dışında kalan; yasal olmayıp öğretmen ve yöneticilere yaptırılan angarya görevleri şöyle sıralayabiliriz:

1.Muhasebeci, mutemet, hesap uzmanı! Okulun onarımında, yeni sistemle donatılmasında; müteahhit, inşaat mühendisi, elektrikçi, su tesisatçısı ve elektronikçi ya da teknik kontrol ve teslim alma elemanı,

2. Ücretsiz ders kitaplarının eksiğini giderici! Dağıtımcı firmanın görevini doğru yapmaması nedeniyle eksik kalan ücretsiz ders kitaplarının eksiğini gidermek için milli eğitim müdürlüğünün kitap deposuna "git, gel" yapmak. Oysa yüklenici firmanın işi kitabı sınıfa teslim etmekti. İkinci görev verilmiş okul yöneticisi diğer adıyla müdür yetkili öğretmen, kendi cebinden para harcayarak zor durumda bırakılan kitap temin elemanı olmaktadır!

3. Mali kontrol işletmeni! İkinci görev verilmiş okul yöneticisi diğer adıyla müdür yetkili öğretmenin okuldaki gelir gider işleriyle ilgili belgeleri kontrol edip doğruluklarından sorumlu olmak görevini yapmaktır.

4. Okulun ihtiyaçlarını yerel imkanlarla giderme uzmanı! Rol yaparak okulun temizlik ve kırtasiye, kağıt, bilgisayar ve malzemesi gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için veliden bağış isteme elemanı olarak görev yapandır.

5. İşveren, İGS uzmanı! Okulda çalışan öğretmen ve diğer personeli iş yerinde çalıştırdığından söz konusu elemanların iş güvenliğinden ve sağlığından

6. Okullaşma oranını yükseltme elemanı! Çevrede okula devam etmeyen okul çağındaki çocukların okula devamlarının sağlanmasında sorumluluğu olan elemandır!

7. Okuma- yazma oranını yükseltme elemanı! Çevrede okuma yazma bilmeyen yetişkin vatandaşların okur yazar olmalarından sorumlu olandır. Okuma yazması olmayanları arayıp bulacak ve okuma yazma kursuna katılmasını sağlayarak okuma yazma oranını yükseltecek! Oysa bu görev, Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün ve bu genel müdürlüğe bağlı illerde halk eğitim merkezi müdürlüklerinindir.

8. Okul öncesi eğitim oranını yükseltme elemanı! Okul öncesi eğitim çağında olup ana sınıfına devam etmeyen çocukları da ana sınıfına kazandırmak ve bu çocuklara servis de ayarlamaktan sorumludur. Bu görev için kimi, hangi yetkiyle, kaç parayla, hangi can güvenliğiyle görevlendirecek! Olur ya, psikopatın biri denk gelirse öğretmene gerekli önlemi almak da görevleri arasındadır. Mazeret ileri süremez, müdür değil mi, gönderecek öğretmeni bu göreve göndermek zorundadır. Vakitli, vakitsiz; sarhoş, ayık; belalı, belasız; maganda; arsız, psikopat demeden sabah veya akşam; adamların kapısına gidecek, kapıyı açan ister erkek olsun; ister bayan olsun; ister akıllı olsun, ister deli; ister hayırlı olsun, ister şerli; ne olursa olsun gidecek! Alan taraması yapacak ve gittiğine dair fotoğraf çekip yetkililere mesajla bildirecektir.

İkinci görev verilmiş okul yöneticisi öğretmen; "Bütün bunları hangi yetkiyle ve hangi güvenceyle yapacağım? Başıma bir iş gelirse kim benim yanımda görünecek? Kapıya çıkan adam öğretmenimin kafasına bir cisim indirdiğinde kim bizi kurtaracak, neyi, hangi yasal dayanağa göre yaptığımızı nasıl savunacağız? Gönderdiğim öğretmenimin görevli olduğuna dair izin belgesi var mı? Ey Allah'ım, bütün bunların karşısında ben ne yapacağım!"” diyemeyecek!

Öneri: Bu hizmetlerin yapılması elbette ki önemli ve gereklidir. Ancak bunu yapacak olan okul değildir. Okulda belli bir program çerçevesinde hazırlanan yıllık planlar ışığında öğretmen ve öğrencilerin eğitim etkinliğine katılarak sonuçta bir ilerleme kazanmalarıdır. Bunun dışında bir görev verilemez. Yasal mevzuat çerçevesinde il ve ilçe müdürlükleri organizesinde ve sorumluluğunda bu iş halk eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılması gerekir.

9. Taşımacılık ve okul servislerini denetleme uzmanı! Okula öğrenci taşıyan araçların denetimini yapmak, belgelerini kontrol etmek trafik polisi yerine aracın taşıma yapıp yapamayacağına karar vermek ki bu teknik ve uzmanlık gerektiren bir görevdir.

10. DYK Kurslarında ücretsiz eleman olacak! Bakanlığımızca her fırsatta yapılan vurgulamalardan da çok önemsendiği açık olan DYK kurslarında nedense MEB Ders ve Ek ders Ücretleri kararının 8. maddesinde; "3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." denilmektedir. Okul müdürü ve yardımcısı hafta sonu çalışacak, bunlardan biri ücret almayacak -hangisi almayacaksa- diğeri ise angarya iş yapacak!

Öneri: Bu hükmün değiştirilip hem okul müdürüne hem de müdür yardımcısına günlük 10'ar saat ders ücreti verilmelidir ki DYK kurslarının yükünü çeken yöneticilerin de gönlü hoş olsun.

Milli Eğitim Akademisine işlerlik kazandırılıp bütün eğitimcilerin; öğretmen, eğitim yöneticisi, eğitim denetmeni, rehber öğretmenler bu akademiden yetişmelerinin sağlanması gerekir. Eğitimci yetiştirmek YÖK'ün değil, MEB’in işi olmalıdır.

Bizden söylemesi, yetkililerimizden de yapması... Öneri sunmak bizden; başarıya ulaştırmak Allah’tandır.