24 Ekim 2018

Eğitimde 2023 Vizyonu

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu planı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan vizyon belgesi öğretmenler, öğrenciler ve anne babalar için önemli değişiklikler ve yenilikler içeriyor.

 Erken Çocukluk Eğitimi

 Vizyon belgesine göre nüfusun daha az olduğu özellikle kırsal bölgelerde farklı erken çocukluk eğitimi uygulamalarına geçilecek ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının beslenme ihtiyacı karşılanacak ve çocuklara materyal desteği verilecek. Yine çocuklar için etkinlik ve oyun temelli yaz okulları açılacak.

 Özellikle az gelişmiş bölgelerde çocukların okul öncesi eğitim alamamasının en önemli nedenlerinden birisiydi malzeme, kırtasiye ve beslenme giderleri. Devletin bu sorunu çözüme kavuşturması ile hem çocuklar erken çocukluk eğitimi almış olacak hem de sağlıklı beslenme imkânı bulacaklar. Gayet yerinde bir karar.

Erken çocukluk alanındaki en önemli değişiklik ise beş yaş grubu çocuklarının zorunlu eğitim kapsamına alınması. Yıllardır tartışılan ama bir türlü geçilemeyen bir düzenleme. Batıdaki gelişmiş ülkelerin yıllar öncesinde başardığı bir uygulama. Umarım bu defa başarabiliriz.

Temel Eğitim

Vizyon belgesine göre temel eğitimde; derslerin sayısı azaltılacak ve teneffüs süreleri uzatılacak. Çocuklar not yerine gelişimsel özelliklerini ve becerilerini dikkate alan bir yöntemle değerlendirilecek. Çocukların düşünsel becerilerini destekleyecek tasarım ve beceri atölyeleri kurulacak.

İkili eğitim tamamen kaldırılacak ve düşük sosyo-ekonomik bölgelerden başlayarak çocukların beslenme ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak.

Çocukların temel eğitimde daha az sayıda ve sürede ders görmesi çok doğru bir karar olacak. İkili eğitim, özellikle büyükşehirlerde ciddi problemlere yol açıyor ve hem çocuk hem de aile için çeşitli sıkıntılar oluşturuyordu, bu yüzden kaldırılmasını doğru buluyorum. Yine çocuklara beslenme imkânı sunulması, çocukların sağlıklı beslenmesini sağlayacak ve gelişimlerini destekleyecektir.

Ortaöğretim

Vizyon belgesinde ortaöğretim ile ilgili yeniliklere bakıldığında; zorunlu ders sayılarının azaltılması, çocuklara yeteneklerine ve yönelimlerine göre alanlar arası geçiş yapabilme olanağı sağlanması, alan seçiminin 9. sınıfta yapılması, çocuklara iş dünyası ve bilişim çağı yeterliklerinin kazandırılması ve yükseköğretime hazırlık programı gibi değişiklikler öne çıkıyor.

Bu bölümde yer alan en önemli yenilik, çocuklara yeteneklerine, ilgilerine ve ihtiyaçlarına göre farklı alanlara yönelme olanağının sağlanmasıdır. Zira çocukların mesleki ve akademik yönelimlerinin erken yaşlarda yapılması eğitimde temel kuraldır. Ama biz bunu ne yazık ki üniversite aşamasında yapıyoruz.

Öğretmenler ve Öğretmen Adayları

Merhum Nurettin Topçu'nun ifadesiyle “maarifi yapan da onu yıkan da öğretmendir”. Yani eğitim sürecinde öğretmenden daha önemli bir husus bulunmamaktadır. Vizyon belgesine öğretmenler ve öğretmen adayları açısından bakıldığında, öğretmenlere kariyer gelişimi olanağı sağlanması, formasyon eğitiminin kaldırılması, üniversite sınavında yüksek puan alan öğrencilerin eğitim fakültelerini tercih etmelerinin sağlanması, yöneticilik sınavlarında yazılı sınav uygulanması, lisansüstü eğitim olanağı sağlanması, az gelişmiş bölgelerde çalışan öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi, sözleşmeli öğretmenlikteki zorunlu çalışma süresinin azaltılması ve öğretmenlik meslek kanununun hazırlanması gibi yenilikler yer almaktadır.

Formasyon sertifika programının sonlandırılması çok doğru bir karar. Evet daha nitelikli öğrenciler öğretmenlik mesleğine yönlendirilmeli ama bu öğrencilerin seçimi sadece sınav puanına göre yapılmamalı. Başarıyı insanlık için faydaya dönüştürecek değerlere sahip olan gençlerin öğretmen olması lazım.

Ülkemiz ve Milletimiz

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu planı genel olarak olumlu değişimler ve yenilikler içeriyor. Dileğim odur ki burada belirtilen hedefler kâğıt üzerinde kalmasın.

Çocuklar bizim umudumuz ve yarınımız. Onlar için yaptığımız her şeyin günü gelince alınacak bir borç ve karşılık olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. 2023 Eğitim Vizyonunun hayırlı olmasını dilerim…

Vesselam…