13 Kasım 2016

Eğitimli insanın özellikleri

Eğitimli insan çevresindekilerle iyi ilişkiler kurabilir. Stres, öfke, tükenmişlik gibi olumsuz duygularla başaçıkma stratejisi geliştirir. Sesini yükseltmeyi bir güç gösterisi olarak görmez. Sadece aciz insanların kaba kuvvete başvurduğunu bilir. İnsanların sorunlarını konuşarak çözebileceğinin farkındadır.

Öncelikle dinlemeyi bilir. Karşısındakine önyargıyla yaklaşmaz. Kaba genellemeler yapmaz. Başkalarına yük olmaktan kaçınır. Çalıştığım kuruma, yaşadığım çevreye, tüm dünyadaki insanlığa ne yapar da daha fazla katkı sağlarım diye düşünür. Eğitimli insan başka kendi olmak üzere hiçbir insana, canlıya zarar vermez. Alt kültür gruplarına üye olmaz. Bağımlılık oluşturacak her türlü maddeden, nesneden uzak durur.

Eğitimli insan, işlerini yaparken bir karşılık beklemez. İç motivasyonu yüksektir. Ancak küçük yaşlardan ödülle zorla ödev yaptırılan çocuk bu maneviyata yükselemez. Her yaptığı görevin sonunda maddi manevi bir ödül alan çocuk beklentiye girer.

Her adımda el açar hani benim görevimin karşılığı diye sorar. Ama eğitimli insan bir başkası için çalışmaz. Ödül almak için herhangi bir çabaya girmez. Ödül zaten onun performansının sonucunda kendiliğinden gelir. Ödül amaç değildir. Ödül onun amacına giden yolda ona sunulan bir araçtır.

Ödül ve ceza özellikle küçük yaşlarda çok etkilidir. Ancak bireyin kişiliğini zedeleyebilir. Belli bir müddet sonra ödüle bağımlılık gelişir. Çocuğun üstün gayret gösterdiği performanslarından sonra ödül verilmesi etkili olabilir. Ama bunun bir zorunluluk olduğu kanısı çocuğun aklına yerleştirilmemelidir.

Eğitimli insan kendi öğrenmesi için kendiyle yarışır. Bir başkasını geçmek amacı yoktur. Geçen ay 2 kitap okuduysam bu ay neden 3 kitap okumayayım diye kendi limitini zorlar.

Eğitimli birey erdemli, ahlaklı, değer yargısı gelişmiş insandır. Evrensel değerleri benimsemiştir. Dünyada canlının yaşama hakkının üzerinde hiçbir şeyin olmadığını bilir. Eğitimli birey insanların insanca yaşaması için çabalar. Irk, din, dil ayrımı yapmaz. Haksızın yanında olur. Eğitimli birey olmak için eğitim kurumuna devam etmek yetmez.

Eğitimli birey potansiyelini geliştirmeyi, öğrenmeyi, yeniliklere açık olmayı yaşam felsefi olarak kabul etmiştir. Ülkemiz eğitimli bireylerimizle ilerleyecek, onların ortaya koyduğu yeniliklerle çağdaşlaşacak, kalkınacaktır. Ülkemizin kalkınmasında eğitimin gücü ve önemi şüphe getirmez bir gerçekliktir.