10 Haziran 2022

Gönül aynası temiz insanı bulmalıyız

“Mümin müminin aynasıdır” buyruğunca gönül aynamız cilalı olmalı. Ayna ne kadar cilalı ise kendine yansıyan görüntüyü de o kadar iyi temsil eder. Böyle bir aynaya Allah’ın tecellisi ve Allah dostlarının nûraniliği yansır.

 

Mânevî hakikatler gönül aynasında tecellî edince, ilahî nurların ve güzelliklerin mekânı hâline gelir. Bu takva ve temizlikten dolayıdır ki insan-ı kâmil olanların gönülleri Esma-i Hüsna’nın tecelli ettiği birer aynadır. (İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü)

BAKTIĞIMIZ AYNA TEMİZSE HER ŞEYİ GÜZEL GÖRÜRÜZ

 

Aynamız ne kadar iyi temizlenirse ilâhî feyz o kadar fazla yansır, gördüğümüz ve görünen her şeyi güzel görürüz. Kirliyse her şeyi çirkin görürüz, her şey aynamıza çirkin görünür.  Hz. Mevlânâ’nın sözüyle aynamız sağlam değil kırıksa bizi yüz şekle sokar. Her kırık parçasından parça parça görüntümüzü görebiliriz ancak. Gönül, bakanın kendini gördüğü bir ayna olduğuna göre gönül aynası kırık değil, sağlam olmalı ki başkalarına da ayna olsun. Böylelikle gönül aynasında hem resim ve nakış görünür, hem de resmi ve nakşı yapanı. Mesnevî’deki hikâyeyi dinleyelim:

 

“Bir gün padişah Türk ressamlarıyla Çin ressamlarını çağırtır. Onlara bir oda verir ve odanın duvarlarını süslemelerini ister. Araya da perde koyar ki biri diğerinin yaptığı resimleri görmesin. Çinli ressamlar duvarları süslemeye, Türk ressamlar da duvarları süslemeyip cilalamaya başlarlar. Verilen mühlet dolar. Aradan perde kaldırılır, Çinlilerin yaptıkları resimler, Türklerin cilaladığı duvara akseder ve cilalı duvardaki görüntü daha güzel olur.” 
Âlimler ve âriflere göre gönül aynası aynı zamanda imtihana tâbidir. Hz. Âdem’in aynası Hz. Havva idi, dünyaya gönderilmekle sınandı. Hz. Yâkub’un aynası oğlu Yûsuf’du. Yusuf kaybolduğunda, kendisine Allah’ı hatırlatan, nefsinin bilgisine ulaşmasına imkân tanıyan aynasını kaybetmişti

MODERN İNSANIN AYNASI KIRIK VE KİRLİ

 

Dîn-i mübinin yolunda olanların aynası temizdir. İma ettiklerimiz modernliğe kapılıp aynasız kalanlardır. Modern zamanlarda aynası kirli olanlar çoğalıyor. Modern zihniyetin iğvasına kapılanlar gönül aynasından mahrum. Çünkü baktıkları ayna camdan. Cam onlara etlerini, yâni dış yüzlerini gösteriyor. Hakiki aynaya bakmadıklarından, bakmasını bilmediklerinden güzeli, güzelliği göremiyorlar. Modernler gönüllerini kaybettiklerinden olacak ki bakınca gülümseten ayna icat etmişler. Zavallı modern insan! Gönül aynası, gönlüne tutacak aynası olmayınca sahte aynalarda umut arıyor. İskender Pala’nın dediği gibi “Modern zamanlar çoğalttıkça çoğalttı aynaları. Bakanlar fersiz aynalar görüyor.” (Âyine)

Yapacağımız iş şu: İnsanın kendini tanıyabilmesi için, Allah’ın, gönül aynasını cilaladığı insanlarla dost olmalı. Çünkü gönül ve kalp, dostun aynasında tezkiye olur. Hz. Mevlânâ’nın sözüyle kendimize ayna olacak hz. insanı bulmalıyız.                                                                                                                                      

 

*****

AHLÂK VE İSTİKAMET DERGİSİ

 

Yazar Haki Demir’in idaresinde çıkan Ahlâk ve İstikamet / Aylık Fikir ve Siyaset dergisi” nin(www.ahlakveistikamet.com) Haziran 2022 / 13. sayısı Türkiye’de İslâmî muhalefetin fikrî yapısı, iki asırdır hasta devlet meselemiz ve ülkeye şâmil devlet fikriyatı ve bu meseleler çerçevesinde Ankara’yı işgal eden devşirmelere dikkat çeken çarpıcı yazılarla dosya niteliğindedir. Önemli bir dosya da İslâmî neşriyat dosyasıdır. Ayrıca Modernizmin hâkim olduğu bu zamanda medenîlik ve barbarlığın târif ve kavram kargaşasını anlatan önemli bir yazı daha var bu sayıda. Bu sayının kapak konusu: KAPAK KONUSU: “ANKARA’NIN DEVŞİRMELERİ”

Bu önemli sayının mündericatı şöyle:                                                                                  ,

TAKDİM / Ali Ergen

1. KISIM-İSLÂMİ MÜCADELE

İslâmî muhalefet fikriyatı-6-Muktedirlerin muhalefeti / Hamza Kahraman

2. KISIM-SİYASÎ MÜCADELE

Meşruiyet-9-Alternatif Meşruiyet / Haki Demir 

Hasta devlet-3-Ülkeye şâmil devlet fikriyatı / Mustafa Karaşahin

3. KISIM-SİYASÎ REJİMİN KİMLİĞİ

“Gelenekleşen Korsanlık”-4-Korsanlığın gelenekleşmesi / Mustafa Karaşahin

Cehalet dinamiği-4-Cahilleştirme müfredatının ferdî-zihnî hedefleri/ Abdullah Tatlı

Ankara’nın devşirmeleri-1-Takdim /  Selahattin Adanalı

4. KISIM-YENİ TÜRKİYE

İttifak ihtimalleri-5-Faydalı ittifak denklemleri / Ahmet Selçuki 

2023 Seçimleri-2-2023 seçimlerinin önemi / Osman Gazneli

5. KISIM-AK PARTİ İKTİDARI

Erdoğan’ın siyasî şifreleri-4-Siyasî şifrelerin çeşitleri / Haki Demir

Siyasî patlama dinamiği-9-Husumet indeksi / Haki Demir

Hassasiyet patlaması-8-Aldatılmaktan kaynaklanan hassasiyet patlaması / Haki Demir

Bozgun süreci-6-İktidarı kaybetme ihtimali / Nurettin Saraylı

Erdoğan, oyları düştükçe İslâmcılık dozunu artırıyor / Ebubekir Sıddık Karataş

Kültür kuvvetleri-3-Kültür kuvvetleri dirayetli olmalıdır / Hakan Türkmen

Mahalli siyasetin manzarası-3-Kifayetsiz siyasetçiler / Fatma Büşra Akdemir

Medenîler ve barbarlar-3-Barbarlık nedir? / İsmail Demirhan

6. KISIM-MEDYA

İslâmî neşriyat dosyası-7-Bilgi-haber ölçüleri / Haki Demir

7. KISIM-TEKLİFLER

Münevver hareketi-7-İhya fikriyatı / Haki Demir

8. KISIM-ENDERUN AKADEMİSİ

Mayıs-2022 Dersleri Haki Demir

(ilbeyali@hotmail.com)