24 Haziran 2022

İnsanımızın Merhamet Eli Kızılay Hilal-i Ahmer

ramazan.PNG

Kızılay, ilk kez 11 Haziran 1868 tarihinde Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti olarak kuruldu. Bu derneğin kurucuları Dr. Marko Paşa, Dr. Kırımlı Aziz Bey, Dr. Abdullah Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’dır. 1877 tarihinde bu kuruluşun adı Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti oldu. Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti  1877-78 Osmanlı Rus Savaşından itibaren ülkemizin taraf olduğu savaşlarda cephe gerisinde seyyar ve sabit hastaneler kurdu. Yetiştirdiği gönüllü hemşirelerle on binlerce Mehmetçiğin  yarasını sardı, derdine derman yarasına merhem oldu. Hilal-i Ahmer 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadelede önemli bir rol üstlendi.

 

                Kızılay, tarihimizin en büyük mücadelelerinden Çanakkale harbinde Kurtuluş Gemisi ile yaralı askerleri taşıdı, sabit ve seyyar hastaneler kurarak on binlerce Mehmetçiği tedavi etti. Kızlayın Çanakkale’de kurduğu en büyük hastane ve bölgede 4 büyük hastaneyi bünyesinde barındıran Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi oldu. 1915’te Çanakkale Cephesinde kuzey cephesinden gelen on binlerce yaralı askerimiz burada toplandı ve burada civar yerlere sevk edildi. Ağadere vadisi sargı yerleri ve Hilal-i Ahmer çayhanelerinin de kurulduğu yerdir. Çayhaneler cephede Arıburnu, Soğanlıdere ve Anafartalar bölgelerinde de  kuruldu. Bunlar yaralı askerlerimize çay dağıtarak onların morallerini biraz olsun yükseltemeye çalıştı. Kızılay bu Çayhaneleri yaralı taşıyan gemilerde ve İstanbul’da yaralıların karşılandığı Sirkeci ve Haydarpaşa’da da kuruldu. Cepheden gelen yararlı askerlere çay ikramları yapıldı. Böylelikle Kızılay çayhaneleri cepheden gelen yaralı askerlerimizin bir nebze acılarını dindirmeye çalıştı.

 

                Hilali Ahmer  Cemiyeti Birinci Dünya Savaşından sonra İstiklal Mücadelesi yıllarında da askerlerimizin yaralarını sardı, askerlerimizin beslenme ve giyim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalıştı ve  bununla birlikte milletimizin de bu zor zamanlarda  destekçisi oldu.

 

                 1923 tarihinde Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti adı verilen bu kurumumuza 1935 tarihinde Türkiye Kızılay Cemiyeti adı verildi. Bu kadim yardım kuruluşumuzun adı 1947 tarihinde Türkiye Kızılay Derneği olarak değiştirildi.

 

                Türk Kızılay, yurt içindeki faaliyetlerinin yanında yurt dışında da Müslüman nüfusun yoğun olduğu alanlarda temsilcilikler açarak din dil ırk mezhep ayrımı gözetmeksizin dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur varsa onların yardımına koşan bir merhamet eli oldu. Türk insanının merhametini samimiyetini, yardımseverliğini dünyanın dört bir yanında temsil eden ve dünya mazlumlarıyla gönül köprüleri kurulmasına vesile olan Kızılay afetlerde en hızlı şekilde hareket etmekte ve bölgeye hareket ederek hemen faaliyetlerine başlamaktadır.

 

                Türk Kızılay, savaş, deprem, yangın, sel, çığ, salgın gibi birçok afette hızlı bir afet şekilde intikal ederek afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bununla birlikte Kızılay seyyar ve sabit kan merkezleri ile vatandaşlarımızın acil kan ihtiyacını da sağlamaya çalışmaktadır. Kan bekleyen acil hastalarımıza can olmaya devam etmektedir.

 

                Necip Milletimizin, kadim kültür ve medeniyetimizin değerlerini yaşatan, yapmış olduğu faaliyetlerle insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu en iyi şekilde anlamlandıran insanımızın merhamet eli Kızılayımız 154. yaşında. Bir Kızılay gönüllüsü olarak Kızılayımızın 154. yaşını kutlarım, başkanlarından gönüllerine Kızılay’da emek veren bütün değerli Kızılaycılarımıza teşekkr ederek çalışmalarında başarılar diliyorum. Daha nice yıllara Necip Milletimizin Merhamet Eli Kızılay...