11 May 2019

İrade gücünün önemi

Ünlü bir yazara sormuşlar:

          - Hayatta başarılı olmak için ne lâzım? Sağlık mı?

          - Hayır.

          - Para mı?

          - Hayır.

          - Zekâ mı?

          - Hayır.

          - Peki, ne lâzım?

          - Her yönüyle çelik gibi bir irade lâzım!..

          Bugünün dünyasının belki de en büyük problemi, irade zâfiyeti, yani bile bile yanlış yapmak, doğruyu yapacak gücü kendinde bulamamaktır.

          İrade gücü, insan hayatında her türlü başarının en tesirli anahtarı, irade zâfiyeti ise felâketlerin en önemli sebeplerinden biridir. Büyük başarı ve başarısızlıkların çoğunun arkasında bu kelimenin anlamını görürsünüz. İradesine hâkim olmak ya da olamayıp nefsine uymak. Ve iradesi güçlü olanlar, iradesi zayıf olanlara fark atarlar.

İyi insanların güçlü irade sahibi olması, iradelerinin güçlendirilmesi, dünyevî ve uhrevî hayatî ehemmiyeti hâizdir.  Bu konuda kafa patlatmak, kalbi hareketlendirmek, iradeyi güçlendirmenin yollarını düşünmek, araştırmak, öğrenmek ve uygulamalar üzerine eğilmek gerek.

          Peki, bu can suyu gibi meselede sonuç almaya dönük neler yapabiliriz?

          Her zaman ama özellikle insanların dağıldığı, kendilerini dağıttıkları günümüz dünyasında bu soruyu sormak bile çok önemli...

          Meselâ, ailemiz ve arkadaşlarımızla “İrademizi güçlendirmek için neler yapalım?” sorusunu sorarak birlikte çıkarımlar, tespitler yapabilir, çözüm yolları arayabiliriz.

          Bu konuda kafa yoran arkadaşlarımızın en çok söyledikleri söz şu oldu: “İrade gücümü harekete geçirme noktasında beni en fazla etkilen şey, hedeflerimdir.”

          İradeyi güçlendirmek, insanı güçlendirmektir.

          İradesini hayırda hareket ettiren, Allah'ın yardımıyla ortaya, beklemediği iyilikler, güzellikler çıkarır.

          İyi insanların irade gücüne ihtiyaç çok büyük!..

 

Ahmet Maraşlı