14 Mart 2019

Kadın Fedakârdır ve Gerçekten: “Yuvayı Dişi Kuş Yapar!..”

Aile, toplumun çekirdeğidir ve huzurlu toplumlar, huzurlu ailelerden oluşur. Ailenin mutlu ve huzurlu olması  için de; bir düzene, bir disipline ihtiyaç vardır. Düzen ve disiplin ise, kendiliğinden oluşmaz. Onu bir liderin sağlaması gerekir.

İslam; birden fazla insanın bulunduğu bir yerde, içlerinden birinin reis olup diğerlerinin ona uymasını emreder. Dinimiz; birliğin, dirliğin ve huzurun sağlanması için başkana tabi olmayı böylece gerekli ve zarurî görmüştür. Allahü Teâlânın erkeklere verdiği maddî ve manevî bazı özellikler, onların aile reisi olmalarını doğal ve tabiî kılmıştır. Erkek bu özellikleri sebebiyle hem kadını himaye edip korur, hem de onu çekip çevirir ve yönetip idare eder.

İyi insan olmanın ilk alameti, Rabbimizin yüce buyruğuna teslim olmaktır. İyi bir kadın da Allah'ın bu konudaki emrine başeğer. Yani Allah'ın buyruğuna uyarak kocasına itaat eder. Ona karşı görevlerini hakkıyla yerine getirir.

Hakikaten hayat yükünün çoğu, erkeğin sırtındadır. Erkek; evini geçindirmek için, akşama kadar dışarıda ve -genellikle kendisine merhamet etmeyen- yabancı kişilerle çalışıp durur. Çoğu zaman da akşam evine; yorgun, bitkin ve gergin olarak döner. Artık onun dinlenmeye, gevşemeye, rahatlamaya ve yenilenmeye ihtiyacı vardır.

Onu deşarj etmek, rahatlatmak ve neşelendirmek ise, hanımına düşer. Şayet hanımından bu doğal ilgi ve desteği görmezse, dengesi tamamen bozulup asabileşebilir, hatta hasta bile olabilir. Dolayısıyla şayet hanımı, ona bu desteği vermezse, hiç olmazsa susarak ve problem çıkarmayarak -en azından nötr kalarak- onu daha fazla üzmemeli ve bardağı taşıran son damla olmamalıdır.

Bu hakkın ve gerçeğin farkında olan akıllı ve insaflı bir kadın; kocası evde iken, ev işlerini yavaşlatır, onunla ilgilenir; onu sevindirmeye ve neşelendirmeye çalışır ki, yarın daha dinç ve daha enerjik olarak işine gitsin ve daha çok başarılı olsun. Evet bilinçli ve şuurlu bir kadın; kocasına sahip çıkar, güzel ahlakla, tatlı dille, güzel yemekler yaparak; kısacası hoşlandığı şeyler her ne ise, onları yaparak onu memnun eder ve; böylece onu hem sımsıkı bir şekilde kendisine, hem de evine bağlar. Atalarımız; “yuvayı dişi kuş yapar!..” derken bu gerçeğe işaret etmişler…

Dinimiz, bu konuya büyük önem vermiştir. Âyet-i kerimede buyuruldu ki:

“Allahü Teâlânın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması ve bunların ötekilere, mallarından harcama yapması sebebiyle, erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Onun için iyi kadınlar itâatkârdırlar. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık onlar da kocalarının haklarına saygı gösterir ve namuslarını korurlar.” (Nisa 34)

Hadis-i şeriflerde de şöyle buyuruluyor:

“Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir.” (Taberani)

“Kadın, beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına itaat ederse, cennete girer.” (İbni Hibban)

“Kocası, râzı olduğu halde ölen kadın, cennete girer.” (Tirmizi)

“Kocası çağırdığı halde yatağa gelmeyen kadına melekler sabaha kadar lanet eder.” (Buhari]

“Kocası, kendisinden razı oluncaya kadar, kadının namazları ve hiçbir iyiliği kabul olmaz.” (Taberani)

Hanımların, erkekler üzerinde hakları olduğu gibi, erkeklerin de hanımları üzerinde hakları vardır.  Hanımların, kocalarına karşı gözetmeleri gereken bu haklar, özetle şunlardır:

1- Kanaatkâr olmak. Açgözlülük edip, fazla harcama yaparak; onu gereksiz borca ve sıkıntıya sokmamak.

2- Ona itaat etmek. Onu kırmamak, üzmemek ve daima gönlünü hoş etmeye çalışmak.

3- Kendi temizliğine dikkat etmek. Eşini memnun etmek için: Temizlenmek, meşru şekilde süslenip koku sürünerek onun ilgisini çekmek.

4- Malını korunmak. İhanet etmemek, mal ve eşyasını titizlikle korumak

5- Akrabasına saygı göstermek. Beyinin akrabasına ve yakınlarına saygılı davranmak.

6- Sır saklanmak. Ailenin hiçbir sırrını kimseye duyurmamak.

7- Kocasının beşerî ihtiyacını karşılamak. Gerektiğinde; huzursuzluk çıkarmadan, onun beşerî ihtiyacını görmek. (İnşaalah gelecek hafta da; kadının kocası üzerindeki haklarını işleyeceğiz…)