05 Aralık 2016

Liderlik

Liderlik, bir amaç doğrultusunda kitleleri etkilemek, ciddi ve yüksek başarılara götürebilmektir. Liderliğin beraberinde getirdiği bu kazanım, eğitim alanında öğretmenler tarafından uyguladığında sağlam bir toplumun inşa edilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Liderliğin grup üzerindeki etkilerinin yanında gruba hal, tavır, davranış ve hitabetiyle örnek olunması bakımından da önemlidir. Lider iyi bir rol modeldir.  

Eğitimde öğrencilere istenen davranışları kazandıracak kişi öğretmendir. Öğretmenin rolü sadece sınıf içerisinde sınırlı kalmayarak sınıf dışında da etkilidir. Sınıf ortamındaki öğrencilerin ortak amacı öğrenme olsa da farklı kişilik özelliklerine sahip oldukları için davranışlarını yönlendirecek lider öğretmene ihtiyaç duyarlar.

İnsan doğası gereği grup halinde başka insanlarla ve canlılarla birlikte yaşama ihtiyacı hissetmiştir. Tarihi süreçteki gelişmeleri kısaca yorumladığımızda ister yerleşik hayat olsun ister göçebe, sürekli olarak grup halinde hareket edilmiştir. Duyduğumuz, okuduğumuz birçok zafer hikâyeleri grup halinde olmanın getirdiği güçle beraber, sahip olunan potansiyeli olması gerektiği gibi yönlendirebilen yetilere sahip, idarecilerin, yöneticilerin, liderlerin var olması ile ilgilidir.  Şiddet karşıtı tutumuyla kötülüğe karşı çıkarak Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturan Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Mahatma Gandi, hendek kazma fikri ile  binlerce kişilik düşman ordusu karşısında savaşılmadan Hendek Savaşı'nın kazanılmasını sağlayan Selman-ı Farisi, zincirlerle kapatılmış Haliç'i geçemeyen gemileri karadan götürerek İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, kişiliği, eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, alanına katkısı, uzmanlık bilgisi ile yıllarca adından söz ettirecek ünlü bilim adamı hocaların hocası Sabahattin Zaim, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini profesyonelce yönetip halkı sokaklara davet ederek Yüce rabbimizin yardımlarıyla en az zararla bu elim hadiseden kurtulmamıza vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan… birer örnektir.

Liderlik, herhangi bir hedefe ulaşmak için insanlardan meydana gelen grubu ortak amaca doğru tek bir güçle birleştirmek, sevk ve idare etmektir. Liderlik bir kabiliyet, bir tekniktir. Liderin gruba çok büyük katkısı vardır. Hatta lider o gruba tüm diğer üyelerden daha fazla katkı sağlayan bireydir. Öğretmen liderliği; sadece öğretmenlik yapmakla açıklanamaz. Bu kavram olumlu davranışlara örnek olmayı, okulun gelişimine yarar sağlayacak işler için mesai harcamayı, okuldaki diğer öğretmenlerle ve çalışanlarla işbirliği yapabilmeyi içerir. Onlar okul içerisindeki diğer personelin pozitif yönde gelişimini de tetiklerler. Onlar, öğrencilerin çalışmalarını değiştirebilirler ve onları etkileyebilirler. Eğitimsel gelişim, öğretmen liderlerin görevinin merkezindedir. Ama sadece sınıfın değil bir örgüt olarak tüm okulun merkeze alınması gerekir ki gelişim en üst seviyede gerçekleşebilsin.

Lider öğretmenlik zora talip olmak demektir. Gayret ve kararlılıkla gerçekleştirilen bir çalışma, tutum ve süreç gerektirir. Liderlik gruplar için gereklidir. Öğretmenler öğrenciler için oldukça önemlidir. Liderlik vasıflarına sahip güçlü kararlı ve çalışan öğretmen liderler, güçlü ve sağlam toplum demektir. Günümüz liderlerinin yetiştirilmesinde büyük payı olanlar onları ilkokuldan üniversiteye kadar yetiştiren, rol model olan, lider kişiliklerine katkıda bulunan kıymetli öğretmenleridir.