17 Aralık 2018

Mühendisler Hangi Tarafta

Teknik ile teknoloji arasındaki farkı bize tam manasıyla ifade edebilecek kaç mühendis vardır acaba günümüzde?

Mühendis kelimesinin kökü olan hendesenin, geometri bilgisi demek olduğunu ya da…

Autocad programını kullanmadan birbirine dik iki çizgi çizme bilgisini hatırlayan kaç mühendis kalmıştır peki?

Ve günümüzde mühendisler, sanayi devrimleri üzerinden kurgulanan teknolojik gelişme adlı, yalanla pazarlanan yok oluşun uygulayıcıları sahte şövalyeler mi?

Küreselci şeytani aklın seçtiği, yönlendirdiği ve kendi amaçları doğrultusunda desteklediği çok çok az sayıdaki misyon kişisinin dışında kalan mühendislerin tamamıyla düzenin işçisi haline geldiğini biliyoruz.

Bu işçileştirmenin insanlığın kalanını köleleştirmek için kullanıldığını da.

İbrahim Peygamberin Kâbe'yi yeniden inşa etme bilgisinin, Nuh Tufanı sonrası kaybolan ve etkisini yitiren kadîm bilginin ihyası açısından çok önemli bir adım olduğunu fark etmediğimiz müddetçe teknik bilginin teknolojik yok oluş karşısındaki önemini de anlamamış oluyoruz.

Bu da bizi bir sonraki adım olan şeytani yapay zekânın insani ve erdemli olan her şeyin karşısındaki galibiyetine götürecek bu gidişle maalesef.

1795 yılında kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümâyûndaki derslerin adlarına ve programına baktığımızda geriye gidişin ne kadar fazla olduğu da ortaya çıkmaktadır.

Mühendishanede Arapça ve Fransızca öğrenen talebeler, sabahları mangalar halinde teorik eğitimden sonra öğleden sonraları arazide uygulama yapmaktaydı. Bununla birlikte, hat, imlâ, hesap, hendese ve teknik resim derslerinin yanında ileriki sınıflarda coğrafya, arazi ölçümü, harita çıkarma, lağımcılık, müstahkem bina inşası, askeri dersler ile yüksek matematik bilgisi içeren koni kesitleri, eğri yüzey hesapları, diferansiyel ve cebir öğrenmektelerdi.

Dolayısıyla temel mühendislik bilgisi ve yaklaşımı daha öğrencilik yıllarında elde edilmekteydi.

Oysa günümüzde onlarca bölüme ayrılmış mühendislik uygulamaları meslek olmaktan çıkmış ilgili alt dalın operatörlüğünü yapan bir konuma indirgenmiştir.

Bir de bu operatörlük, bilgisayar ve muhtelif cad uzantılı programların kullanılmasıyla birlikte yukarıdan ne dayatılırsa aşağıda onun uygulandığı bir hâl almıştır.

Aslında ortada mühendislik falan da kalmamıştır.

Herhangi bir “n” katsayısı kimin tarafından niye değiştirilir bunu bilemez.

Ortalama bir işletmeci veya iktisatçı davranışına dönen bir durum vardır gözümüzün önünde.

İnşaat mühendislerinin neredeyse sadece betonarme teknolojisini bildiği ve büyük bir teslimiyetle ondan başkasını uygulamadığı gerçeği ortadadır.

Okulu bitirdiklerinde kolayca şantiyeciliği seçtikleri ve var olan kalfa merkezli betonarme kara düzene hiç itiraz etmeden işe başladıkları, devamında şanslı veya cesaretli olanların müteahhitliğe yöneldikleri, çok para kazananların gayrimenkul yatırımcısı zengin iş adamı tipolojisine döndüğü, bazılarının da doğal siyasetçi adayı olduğu gerçeği gözümüzün önündedir.

Makine mühendislerinin klima veya kombi satan bayii konumları ile bilgisayar mühendislerinin işlevsizliği acı bir gerçektir. Hayatında kumpas görmemiş belki adını bile duymadan makine mühendisi olanlar vardır aramızda.

Mühendislik mesleğinin en dezavantajlı olanları harita mühendisleri ile jeologlardır. Bununla birlikte teknolojinin gelişmesi en çok onlara faydalı olmuş ve bu imkânlardan faydalananların kısmen daha bir öne çıktıkları görülmektedir.

Deprem olmasa hatırlanmayan jeologlar ile teknolojik ihtiyaçların yeni alanlar açtığı haritacıların durumu bu şekildedir.

Bilgisayar mühendislerinin veya türevlerinin Google ve arkasındaki gerçekler ile hiç ilgilenmedikleri bir ortamda azıcık üzerlerine gittiğinizde rastlantısal bir şekilde komploculukla suçlandığınız da bir vakıadır.

Olabilecek en iyisinin de Microsoft'ta çalışma idealini mutlak bir başarı gibi görmesi de kendi kalemize atılan bir gol gibidir adeta.

Hayaller Microsoft gerçekler Mecidiyeköy ve toplama bilgisayar satıcılığı.

Söz daha uzatılabilir ama maksat hâsıl olmuştur kanaatimce.

Neredeyse birçok mesleğin yapay zekâ ile yapılabileceğinin konuşulduğu günümüzde mühendisler tarafını seçmek zorundadır.

Ya kadîm bilgi ve tekniğin tarafında olup insanlığı kurtaracaklar…

Ya da küreselci şeytani aklın birer işçisi olarak teknolojinin esaretini devam ettirecekler.