Nitelikli öğrenenin sahip olması gereken özellikler

Eğitim sistemine giren öğrenenin bazı istendik davranışları kazanması beklenir. Bu davranışların başında öğrenenin kendi ailesini, vatanını, milletini seven bir birey olması gelmektedir. Evrensel etik ilkelerine uyan, insan haklarına saygılı ve demokratik olması öğrenenin iyi bir vatandaş olmasının gereğidir. Nitelikli bir öğrenen öncelikli iyi bir vatandaştır. Tüm vatandaşlık görevlerini yerine getirme çabasındadır. Devletine karşı sorumluluklarını bilir. Vergisini verir, askere gider, oy kullanır, aldığı eğitimin hakkını verebilmek için en iyi şekilde çalışır.  İyi bir öğrenen sağlıklı bir bireydir. Hem bedenen hem ruhen dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe sahiptir. Hem üst düzey hem de bilimsel, analitik, sorgulayıcı ve yenilikçi düşünme becerisine sahiptir. Topluma hizmet amacı güden nitelikli öğrenen eserlerini insanlığın hizmetine sunar. Araştırır, üretir, keşfeder.

 Nitelikli öğrenen öncelikle kendini tanır. İlgilerini, isteklerini bilir. Kendini gerçekleştirmek gibi bir derdi vardır. Eğitim sürecine odaklanır. Sonuca odaklı değildir. “Hocam sınavda nerden ne soracaksınız”, “Madem sınavda sormayacaksınız neden bu konuyu işliyoruz” diye sormaz. O, derste sınavda sorulacakların derdine düşmez. Verilen eğitim öğretimden en üst düzeyde yararlanma çabasındadır. Kendisi ve ülkesi için üretken olması gerektiğinin farkındadır. İş hayatına girme çabası vardır. Ülkenin kalkınmasına destek olmak için çabalar. Yaşam boyu öğrenme anlayışındadır. “Nasılsa öğretmen oldum mühendis oldum, atandım, maaşım bağlandı neden lisansüstü eğitime devam edeyim” demez. Potansiyelinin en üst noktasına ulaşabilmek için kendini geliştirir. Mesleğinde, alanında uzman olma niyeti taşır. Bir basamak üste çıkmak için okur. Öğrenmenin uçsuz bucaksız olduğunu bilir. Bir üst basamaktaki eğitime devam etmenin bulunduğu yeri beğenmemekten ileri geldiğini düşünmez.

 Nitelikli öğrenen öğrenciliği hiç bitmeyendir. Boş zamanlarında kitap okumaz nitelikli öğrenen. Zaten bir okuma kültürüne sahiptir. Sürekli devam ettiği bir eser vardır. Bir kütüphane sahibidir. İlgi, istek, yetenekleri doğrultusunda seçici okuma yapar. Mesleğinde uzmanlaşmak için okur. Okumasının da bir amacı vardır.

 Nitelikli öğrenen sorgular. Soru sormaktan çekinmez. Girişimcidir. Karşısındakinin bilgi dağarcığını ölçmek için soru sormaz. Fikir alış verişinde bulunmak için, merak ettiği için sorar. Sordukça ufkunu genişletir. İletişim becerileri güçlüdür. İşbirlikçidir. Beyin fırtınası ile farklı fikirleri dinler. Yarışmacı, rekabetçi değildir. Akranlarına, meslektaşlarına, rehberlik ve destekleyicilik görevini üstlenir. Bu işten çıkarım nedir diye düşünmez. Katkısı varsa emek vermek ister.

 Nitelikli öğrenen geçmişine bağlı geleceğinden umutludur. Ecdadını araştırır. Geçmişten dersler çıkarır. Geleceğe dönük planlar yapar. Hedefleri vardır. Okul ya da sınıf birincisi olmak değildir hedefi. Ama öğrenme çabası içinde zaten kendiliğinden gelir başarı. Nitelikli öğrenen öğrenme sorumluluğunu üstlenir. Devamsızlık hakkımdır demez. Hangi dersten kaç hafta devamsızlık yapabileceğinin hesabını yapmaz. Ders içeriğini araştırır. Konularla ilgili ekstra kaynak tarar. Programını öğrenme hedeflerine ulaşmak için yapılandırır.

 Yeni neslimiz bilgili, tecrübeli, aydın öğretmenlerimizle nitelikli öğrenenler olarak yetiştirilecektir. Nitelikli öğrenenlerimizle ülkemiz gelişecek, refaha kavuşacak, buluşlar artacak, yeni teknolojiler üretilecektir. Nitelikli öğrenenlerimizle tez zamanda gelişmiş medeniyetler seviyesine ulaşmamız ümidiyle…