29 May 2017

Omuzunuzda uyuyan çocuklarınıza Endülüs’ü, Sicilya’yı, Türkistan’ı anlatın

Aradan 500 yıl geçmiş ancak bugün dahi okuyunca çıldırabileceğiniz bir bilgi vereyim. Gözyaşlarını döküp yumruklarınızı sıkabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere bugünkü İspanya yüzyıllar boyunca Müslümanlara aitti. Endülüs'ü asla unutmadık, unutmayacağız. Son Müslüman Sultanlık olan Beni Ahmer Devleti yıkıldığında Müslümanlar İspanya'da garip kaldılar. Zulüm başladı, katliam başladı. Kaçabilenler kaçtı ancak asırlarca orada Müslümanlar dinlerini gizleyerek İslam'ı yaşadılar. Müslümanlar yüzlerce yıldır Endülüs'teydi, öyle kolay terk etmediler. Bugün de fıkhen bir Dar'ul İslam olan bu toprakları terk edememelerinin çok ama çok önemli bir sebebi vardı. Okuyunca tüylerinizi diken diken edebilecek bir sebep.

Bu insanlar Endülüs'ü terk edemediler çünkü Hıristiyan Krallar öyle bir yasak getirdi ki insanlık tarihinin en vahşi uygulamalarından biridir bu. Ya Hıristiyan olacaklar ya da ülkeyi terk edeceklerdi ama terk etmek de öyle kolay değildi.  Çünkü ülkeyi terk etmek isteyen Müslümanlar 14 yaşından küçük erkek ve 12 yaşından küçük kızlarını Krala terk etmek zorundaydılar...

Acı.

Siz olsanız 12 yaşındaki kızınızı bırakıp Osmanlı ülkesine gider miydiniz? 14 yaşındaki oğlunuzu Hıristiyanlara terk edip kaçar mıydınız Tunus'a, Cezayir'e? Bugün dahi, aradan geçen yüzyıllara rağmen yüreğimi kinle, nefretle dolduruyor İspanyollar, Batılılar, Avrupalılar...

Peki, Müslümanlar ne yaptı? Oğlunu, kızını beraberinde kaçırabilen kaçtı. Osmanlı gemicileri bu işe aracılık etti. Endülüs Müslümanları yüzlerce yıl boyunca isyan ettiler. 24 büyük ayaklanma oldu. Yine de çocuklarını teslim etmediler. Kaldılar. Kamusal alanda Hıristiyan göründüler. Evlerinde çocuklarını yetiştirdiler. Yüzyıllarca... 1900'lü yıllara gelindiğinde hala evlerinde Kur'an okuyan, namaz kılan insanlar vardı.   400 yıl boyunca...

Allah yardım etti. Şehit olanlar oldu, tespit edilenler Engizisyon Mahkemelerinde yargılandı ve katledildi. Ama direndiler. 1900'lü yıllarda yeniden uyanışa geçtiler. Blas Infante'ler ortaya çıktı, onlar da katledildi. Şimdi de İspanya'da İslam'ı Endülüs'ün torunları yükleniyor. 

Endülüs'ü unutmuyoruz. Endülüs'ü unutamayız. Endülüs'ün çocuklarını unutamayız. Aşkımızı, kinimizi diri tutacağız. Oğlum omuzuma yattığında Keşmir'i, Gazze'yi, Türkistan'ı nasıl anlatıyorsam Endülüs'ü de anlatıyorum. Anlatmak zorundayız.

12 yaşındaki o kızını vermemek için İspanyol kafirlerin zulümlerine sessizce boyun eğen o yiğit insanlara, yüzbinlerce şehide selam olsun. Ruhları için el Fatiha.

***

HARİTA OKUMALARI 2

 

Harita Okumaları 11:  İlk Batılı seferleri önemsemeyen, küçük gören Hind Müslüman Sultanlıkları tarihin ağırlığı altında ezilmeye mahkûmlar.

Harita Okumaları 12:  Avrupa'nın küçük köpeği Portekiz'in okyanuslarda döktüğü kan Roma'nın döktüğü kandan daha fazladır. İspanya'nın döktüğü kanlar ise tarihin hiçbir dönemi ile kıyas edilemiyor.

Harita Okumaları 13: En fazla İslam toprağını İngilizler almış ancak daha sonra hepsini teslim etmek zorunda kalmıştır.

Harita Okumaları 14: Osmanlı haritası tipik bir Roma – Doğu Roma haritasıdır.

Harita Okumaları 15: Osmanlı'nın en ağır ferasetsizliği Doğu Avrupa Müslümanları ve Orta Asya'ya yönelik ilgisizliğidir. Farsları aşamadık.

Harita Okumaları 16: İran, haritanın merkezinde ama İslam dünyasının uzağında.

Harita Okumaları 16: Timur Devleti, haritaya en fazla etki eden devletlerden biri.

Harita Okumaları 17: Hindistan, haritanın çok az değiştiği; değişikliklerin de pek hissedilmediği “kıta.”

Harita Okumaları 18: Hindistan, Çin ayrı 2 kıta. Asya'dan farklı, Asya'ya rağmen 2 farklı kıta.

Harita Okumaları 19: İngilizler Hindistan'a alçakça bir sinsilikte girmişler. Harita fark edilemeyecek sinsilikte değişmiş.

Harita Okumaları 20: Şeyh Şamil, haritayı değiştiremeyen ama Rusları durduran büyük önder.

***

MESAJLAR

 

  • 1000 yıl kadar eski bir tarihte Ammar isimli Müslüman bir âlim katarak ameliyatı yapardı. Tamam, okudukça seviniyor ve onur duyuyoruz ama bugün en fazla katarak ameliyatına ihtiyaç duyan bölgelerin İslam dünyasında olması karşısında üzülmemek elde değil.

 

  • Batılı Tarih okumalarına göre ilk piramitler inşa edildiğinde mamutlar hala hayattaydı. Bu işte bir problem var ama dur bakalım.

 

  • Tek başına Beyruni bütün Batı'nın karizmasını yerle bir eder. 973 yılında yani günümüzden hemen hemen 1050 yıl önce yaşayan Beyruni, dünyanın döndüğünden ilk defa bahseden kişidir. Ayrıca Ümit Burnu'ndan, Japonya'dan ve asıl bomba; Amerika'nın varlığından bahseden ilk insandır. Amerika'nın Batılılar tarafından keşfinden 500 yıl kadar önce Amerika'yı yazmıştır.

 

  • Osmanlı'nın İstanbul, Edirne ve Bursa'sı vardı. Selçukluların ise Konya, Kayseri ve Sivas'ı vardı. Tarih farklı yazılsaydı belki Belgrad, Viyana ve sahilde Venedik diyecektik.