24 Nisan 2022

ORUÇLU ORUÇLU NEREYE YÜRÜYORSUNUZ?

Beşikten mezara revan olduğumuz hayat yolculuğunda bize nice hakikatler klavuzluk eder. Nice hikmetler de  yolumuzu aydınlatır. İmanla yol bulur, ibadetlerle yön bulur, ahlakla yol alırız. İman bizi yola getirir. İbadetler kutlu menzile götürür. Ahlak ise yoldan çıkmamıza mani olur. Bu zaviyeden baktığımızda ibadetlerin tarikimizde refikimiz olduğunu görürüz. Bundan dolayı hayat boyu onlarla yürürüz. Soylu bir özgürlük eylemi  ve erdemi olan oruç ibadetinin bu yürüyüşümüzdeki yeri, önemi,değeri,katkısı ve mahiyeti nedir? Oruçla nerden gelir nereye gideriz? İşte bu bir kitaplık soruya mütevazi bir cevap denemesi.

Oruçla, önce kendimizden geçer, sonra da kendimize geliriz.

Oruçla afaktan enfüse, dışımızdan içimize, kalıbımızdan kalbimize, bedenimizden ruhumuza yürürüz.

Oruçla, ramazandan bayrama, seyirden seyrana, imtihandan imkana, bilgiçlikten irfana, uygarlıktan umrana, varlıktan insana, şeytandan rahmana yürürüz.

Oruçla, tokluğun açlığından açlığın tokluğuna, yokluğun varlığından varlığın yokluğuna yürürüz.

Oruçla, zamandan mekana, mekandan makama yürürüz.

Oruçla, geceleri kaim, gündüzleri saim olmaya yürürüz.

Oruçla, dünden yarına geçmişten geleceğe yürürüz.

Oruçla, varlıktan darlığa tekrar darlıktan varlığa böylece sonsuz bahtiyarlığa yürürüz.

Oruçla, kerim kitabın mukabelesinden muamelesine. Muhasebesinden murakabesine, müşahadesinden mukarebisine yürürüz.

Oruçla, şefkatten merhamete, rahmetten mağfirete yürürüz.

Oruçla, hakkın nuruyla abad olmaya, hakkın narından azad olmaya yürürüz.

Oruçla, açlık grevinden kulluk görevine rahmanın reyyan adlı evine yürürüz

Oruçla, acıları dindirmeye, mahsun gönülleri sevindirmeye yürürüz.

Oruçla, fakiri göremeye, yoksula vermeye, garibi sarmaya, yetime vermeye  vermenin sırrına ermeye yürürüz.

Oruçla, sahur davulundan iftar topuna yürürüz.

Oruçla, nefsimizi terbiye, ruhumuzu tezkiye ve bütün kötü huylarımızı tasfiyeye yürürüz. Oruçla, sahurdan sehere, seferden zafere yürürüz.

Oruçla, nefisimizin acizliğinden Rabbimizin azizliğine yürürüz.

Oruçla, tutmaktan tutunmaya yürürüz.

Oruçla,buradaki mahrumiyetten oradaki masariyete yürürüz.

Oruçla, nisyandan ihsana yürürüz.

Oruçla, burada doyurmaktan orada doyurulmaya yürürüz.

Her ne zaman ve nereye oruçla yürürüz, her daim sabrın selametini görürüz,.Allah’ın izniyle dilediğimiz menzilede varırız.