13 Temmuz 2016

Rabbi Lerner'in Muhammed Ali'nin cenaze törenindeki konuşması

2012'de Rabbi Michael Lerner ile iki kere tanıştım. Beni dostane bir akşam yemeği için evine davet etmişti. Onun cemaatinin üyeleriyle tanıştım ve onlar hakkındaki görüşlerim üzerine bazı mülahazalarda bulundur. Fakat yakın zamanlarda Muhammed Ali'nin cenaze törenindeki konuşmasını dinleyince biraz üzüldüm. Birçok barış sevdalısının aksine hiç etkilenmedim.

Rabbi Lerner Muhammed Ali'nin cenaze töreninde konuşmasına başlamadan önce cenaze için bir Yahudi duası etti. Fakat aslında bunu yaparken başka dualar ile karıştırmıştı. Lerner konuşmasına “Burada Amerikan Yahudi'lerinin temsilcisi olarak bulunuyorum” sözleri ile başlamıştı. Buna rağmen Rabbi Lerner Yahudi Amerikalıların yüzde 90'ını temsil etmiyordu. Aslında kendi cemaatinden 15 üyeyi bile temsil etmiyordu.

“Afrika-Amerika mücadelesinde Amerikan Yahudileri önemli bir rol oynuyor” sözleri ile devam eden Rabbi oyununda ısrarcıydı. Elbette kesin olarak böyle bir davanın varlığından bahsedebiliriz, fakat Yahudiler ayrıca Afrika köle ticaretinde de önemli bir rol oynuyor.

Rabbi talihsiz bir gerçek hakkındaki samimi pişmanlığın izahatı için büyük bir fırsatı kaçırıyordu. Ve Rabbi “biz bugün ülkedeki İslam topluluğu ile birlikte dayanışma içerisindeyiz” derken açık bir şekilde samimi değildi. Hâlbuki gerçek aksi yöndeydi. Öncü Amerikan Yahudileri enstitüleri ve lobileri Araplara, Müslümanlara ve İslam'a karşı savaşın avukatlığında en ön sırada bulunuyorlardı.

Rabbi Lerner'in iddialarına göre o ve onun Tikun organizasyonu “Birleşik Devletler Hükümeti'ne Filistin Hükümeti'ne destek olmak için ziyarette bulunmuştu.” Oysa Rabbi ve onun Tikun organizasyonu en temel Filistin haklarını desteklemiyordu, örneğin geri dönüş hakkı (Right of Return).

Rabbi'nin iddialarına göre ve elbette bir Yahudi olarak “Tanrı herkesi kendi nazarında aynı değerde yaratmıştı.” Zahiren Rabbi'nin kafası karışmış görünüyordu. Lerner'in tasvir ettiği din Yahudilik değildi. Yahudilikte, kendi kavimleri tüm diğer insanların üzerinde ve üstünde olacak şekilde seçilmiş bir millettir. Bu gerçek aslında Rabbi Lerner'in neden evrensel haklardan Filistin'e dönüş hakkını desteklemediğini açıklayabilir.

Amerikan Yahudi oligarkları Amerikan seçimlerine hâkim konumda. Bundan dolayı, Yahudi hahamlarına ait sektörün 2017 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını altı ay öncesinden bilebiliyor oluşu şaşırtıcı değil. Rabbi Lerner bir sonraki Amerikan Başkanı'nın kim olacağını biliyor gibi gözüküyor. “Birleşik Devletler'in bir sonraki başkanını söylemek gerekirse o…” (burada müennes anlamında kullanılan she öznesi kullanılıyor.)