21 Şubat 2018

Şehidlerin hatırlattıkları…

 

Şubat Şehidler ayı…

Geçen haftaki yazımızda, Şubat ayının nasıl şehidler ayı oluşunu anlattım…

Bu gün de, DEDESİ İLE İRTİBATINI SAĞLAYAN…

CAN DAMARI MESABESİNDE OLAN…

HARF İNKILABI (!?) İLE İRTİBATI KESİLEN…

Yakın dönem İslamcı gençliğin serüvenini anlatmaya çalışacağım.

 

Batı Emperyalizmi… Osmanlı İslam toplumunu yıkmak için yüzlerce yıldır uğraş vermekteydi…

Nihayet içerdeki uşakları vasıtasıyla, 1914'lü yıllarda Osmanlı Devleti'ni…

Enver, Talat, Cemal Paşalar vasıtasıyla, savaşa sokmayı başardılar…

 

Osmanlı onlarca cephede savaşmak zorunda kaldı…

Galiçya, Balkanlar, Kuzey Afrika, Filistin, Yemen, Kafkaslar, Çanakkale…

Nihayet Anadolu'da verilen Kurtuluş Savaşı…

 

5 Milyon KM karelik alandan, bur avuç Anadolu'ya sığınmak zorunda kalan, Osmanlı milleti…

Anadolu'da bir kurtuluş savaşı verdi…

Canını dişine takarak, İngiliz, Fransız, Moskof gâvurlarına karşı savaştı…

Ne için…?

Vatan… Din… Namus için…

Bir Müslüman, bu değerler uğrunda savaşmak zorundadır zaten…

 

Anadolu insanı da öyle yaptı…

Sonunda bir avuç kalan Anadolu toprağını kurtarabildi…

Batılı Emperyalistlerden…

Toprağını kurtardı ama…

Özgürlüğünü, bağımsızlığını kurtarabildi mi?

 

Şair ne diyor?

“Kurtuluş Savaşıyla kurtardıklarımız

birlik oldu birlikte savaştıklarımızla

-bedeli ihanet oldu kanımızın-

kara bir bulut gibi

kapkara düşünceyle

-kiralık düşünceleriyle-

“giydiler çıkardıkları çizmeleri”

emperyalistlerin.

-efendi olma hevesiyle

silahları bize döndü-

(göz ardı olurken

çürüten, iyiyi, doğruyu, güzeli

çelik örgülü canavar çenesi.)”

 

İngiliz, Fransız, Moskof Gâvurunu…

Kovamasaydık ne olurdu?

Ne olurdu, hiç düşündünüz mü?

Din elden giderdi…

Namus elden giderdi…

Bağımsızlığımız elden giderdi…

 

Kovduk da ne oldu…

Evet…

Uşak ruhlular…

Efendi olma hevesiyle…

(“giydiler çıkardıkları çizmeleri”

emperyalistlerin.)

 

Önce Hilafet Kaldırıldı…

 Medreseler kapatıldı…

Kılık Kıyafet zorla değiştirildi…

Şapka kanunu getirildi…

HARFLER DEĞİŞTİRİLDİ…

Kuran'ın aslından okunması yasaklandı…

Ezan asli haliyle okunması yasaklandı…

 

Gâvurları kovmasaydık…

Gâvurlar bundan başka ne yapabilirdi…

 

Bütün bunların hepsinin telafisi mümkündü…

Nitekim mümkün de oldu zamanla…

Ama…

HARFLERİN değiştirilmesinin getirdiği YIKIM…

Bu yıkımın telafisi mümkün olmadı…

Bu gün dedesinin yazdığını…

OKUYUP ANLAYABİLEN BİR NESİL KALMADI…

Dininden, Dedesinden…

Velhasılı kelâm ÖZÜNDEN uzaklaştırılmış bir nesil…

Arzulamıştı…

Uşak ruhlular…

Dinsiz bir nesil türetmek istediler…

 

Amma uşak ruhlular bir şeyi unutmuştu…

“Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur” du…

Rabbim isterse ‘Ol der ve hemen oluverir.'di…

 

Şeyh Saidlerin… İskilipli Atıfların… Ali Şükrü Beylerin…

Şeyh Muharrem Hafızların… Şeyh Esad Erdebili'lerin…

Ve…

Haci Veyiszade Mustafa Efendilerin…

Bediuzzaman Said Nursilerin…

Süleyman Hilmi Tunahan'ların

Direnişiyle…

Sezai Karakoç… Necip Fazıl… Necmeddin Erbakan'ın…

Gayretleriyle… Yeni bir nesil doğdu…

Mukaddesatçı Müslüman Gençlik…Milli Gençlik Nesli…

MTTB'yle hayat buldu… MTTB'yle özüne döndü…

MTTB'nin kültürel çalışmalarıyla yeni bir nesil doğdu…

Gavurlar…

Kur'an'sız… İslam'sız… Haya'sız bir nesil istiyordu…

 

Gavurların istemediği…

Kur'an okuyan, Allah'ın dinine tabi…

Hayalı bir nesil doğdu…

 

(Haftaya MTTB nedir…MTTB neslini anlatmaya çalışacağım)