14 AĞUSTOS 2020 CUMA

YENİDÜNYA DÜZENİNDE TIBBİ SOYKIRIM (5)


YENİDÜNYA DÜZENİNDE TIBBİ SOYKIRIM (5)

 

Ne şanslıyız ki Yeni Dünya Düzeni'nin uluslararası bankerleri, hükümet-destekli tıbbi soykırıma dair bir entrika programı olan Ortodoks tıp yapılanmasını kontrol ediyor. Ortodoks tıp doktorunuzu sadece “onaylı” Ortodoks ilaçları, aşıları, cerrahiyi ve radyasyon tedavilerini sağlamaya zorluyor ve bunlar sizi ABD'de hasta ve bağımlı olan nüfusun yüzde 95'i içinde tutuyor ve her yıl 1 milyonun üzerinde Amerikalıyı boş yere öldürüyor. Buna ek olarak, tıp mafyası her sene kürtaj yoluyla 1,5 milyonun üzerinde doğmamış bebeği öldürüyor. Dolayısıyla tıbbi soykırım, her yıl 2,5 milyonun üzerinde insan öldürüyor ve size her sene 1 trilyon dolarlık bir maliyeti oluyor ki bu da gayri safi ulusal bütçenin yüzde 12'sine karşılık geliyor. Tıbbi soykırım, sağlığınız ve yaşamınıza yönelik iyi bir yatırım değil.

 

2 MİLYAR İNSANI YOK ETMEK İSTİYORLAR

İnsan hiç bu kadar şeytansı olabilir mi? Siyasi analist olan Dr. John Coleman, enternasyonalistlerin Global 2000 Raporu'nun –aslında gizli bir belgedir- tıbbi soykırım, kürtaj, doğum kontrol hapları, kürtaj klinikleri, ötenazi, intihar, homoseksüellik, sivil haklara karşı bakteri savaşları ve savaş yoluyla 2000 yılına kadar dünya üzerinden 2 milyar kişinin yok edilmesi ve nüfusta sıfır büyüme oranının yakalanması çağrısında bulunur.

Dr. Coleman ise şöyle der: “yönetici sınıf, tarikatların istilasına uğramıştır. Bir takım tarikatların ve gizli toplulukların ağına aitlerdir ve bu çerçevede bazı insan sınıflarını öldürmenin onların zorunlu görevi olduğu öğretilir onlara. Bu tarikatların mensupları ve müritleri, istenmeyen milyonlarca insanı öldürmek konusunda tereddüt etmezler. Bu gerçeği kavradıktan sonra, Roma Kulübü'nün kitlesel cinayet planlarını nasıl gerçekleştirmek istediklerini görmek kolay olacaktır.” İyi tanınan bir enternasyonelist olan H.G. Wells şöyle yazar: “Yönetici sınıfın ideallerini sürdürmek hedefiyle bir kişi öldürüldüğünde, öldürmek kolaylaşır.”

Küresel 2000 raporunun ölüm tacirlerinin sizi öldürme planları var. Bankerlerin yarattığı savaşların bizleri yeterince hızlı şekilde öldürmeyişi hakkında yorum yapan meşhur homoseksüel ve enternasyonalistlerin şamaroğlanı Bertrand Russell, “The Impact of Science and Society” (Bilim ve Toplumun Etkisi) başlıklı kitabında şöyle yazar: “Savaş, bu anlamda hayal kırıklığı yaratır; ancak belki de bakteri savaşı etkili olabilir. Eğer dünyaya her bir jenerasyon boyunca bir veba yayılabilirse, bundan sağ kurtulanlar, dünyayı aşırı kalabalık yapmaksızın yeni canlılara hayat verebilirler. Bu tür bir gidişat, kulağa nahoş gelebilir, ama durum ortada.”

Peki liberal politikacılarımız bizi kurtaracaklar mı? Eustace Mullins, hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti'nin, bilinen Komünist örgütlerle bağlantıları ve Komünist platforma olan destekleri sebebiyle, kanıtlı komünistler olduklarını söyler.

Komünist platform dahilinde, bizden çaldıkları paralarımızı ve kredi sistemini kontrol eden uluslararası Komünistlerin, bankerlerin sahip olduğu Federal Rezerv Bankaları bulunmaktadır. Amerikan Kongresi, paramızı ve kredi sistemimizi kontrol etmelidir; uluslararası Komünist bankerler değil... Özel mülkün ortadan kaldırılması, komünizmdir. Feodal devletin sahip olduğu mülkiyet açısından “gayri mahdut mülkiyet hakkı” hileli bir kelimedir; diktatoryal planlama birimleri ise, özel mülkiyet üzerindeki devlet kontrolüne işaret eder. Veraset vergisi ve tereke mahkemeleri, varisleri kendi özel mülkiyetleri üzerinden dolandırır. Ateist hükümet okulları ve okullardaki duanın kaldırılması da, tamamen Komünist Manifesto'dan alınmıştır. Sosyal Güvenlik kazançlarının ve refahın kabulü, insanı devletin bir vasisi haline getirir. Anayasa mahkemeleri, yerlerini, usulsüz deniz idare mahkemelerine bırakmıştır. Clinton'ın ulusal sağlık planı ise, hem sosyalist hem Komünist hem de soykırım hedefliydi.

TIBBİ SOYKIRIM YENİ DÜNYA DÜZENNİ BİR PARÇASI

Herhangi bir hata olmasın: tıbbi soykırım, Yeni Dünya Düzeni'nin soykırımının bir parçasıdır. Tek Dünya Hükümeti'nin tek bir hedefi bulunmaktadır: uluslararası komünistler tarafından kontrol edilmek istenmeyen herkesin topyekün soykırımı. Bu; bir tasfiyedir; öldürücü bir cinnettir; soğukkanlı bir cinayettir. Tıbbi soykırım, Komünist Yeni Dünya Düzeni'nin soykırımının bir parçasıdır.

Ortodoks tıp doktorunuz, Amerika'nın irili ufaklı her bir kentinde ve kırsal alanında, kabul etse de etmese de, Rockefeller ilaçlarının bir itici lokomotifidir. O bir bilimadamı değildir. Korkağın tekidir; kibrinin gerisine türlü yalanlar ve sahte bir saygınlık kisvesini gizler. En iyi doktor olduğunu iddia eder; ancak kaza kurbanlarını ortadan kaldırmak gibi iyi bir iş yapmak yerine, her türlü metabolizma bozukluğunu, hastalığı ve insana özgü marazları kötü bir şekilde yönetir. Kriminal açıdan ihmalkardır ve işe yaramadığı kanıtlanmış Ortodoks tedavileri kullanırken, şelasyon, ozon ve diğer doğal bütüncül terapileri kullanmayı reddederken bir cani halini alır. Rockefeller'in proses ettiği gıda endüstrisi, sağlık sigortası endüstrisi, ilaç endüstrisi ve tıbbi yapılanmanın bir fahişesi haline gelmiştir; öyle ki uygun beslenme tavsiyeleri, sağlık sigortası kapsamı, tıbbi araştırmalar, teşhis, tedavi ve alternatif doğal terapilere erişim, siyasi baskıyla, sahtecilikle, rüşvetle ve çalışma lisansını kaybetme tehditleriyle belirlenmektedir (şayet Rockefeller'ın uygun gördüğü ilaçları, kanıtlanmamış cerrahi müdahaleleri ve radyasyon tedavilerini reçeteye yazmazsa). Tüm bunlar sizi hasta, bağımlı ve kuzu gibi kolaylıkla güdülebilen biri haline dönüştürmek üzere tasarlanmış şeyler...

MEVZUATLARIN DEĞİŞMESİ İÇİN MÜCADELE EDİN

Kavrayışınız ve bilginiz, sadece işin ilk aşamaları. Tıbbi soykırım, bununla ilgili bir şey yapana kadar devam edecek ve bizim çok acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir bütüncül doktora gidin ve bütüncül tıp doktorlarına, kiropratisyenlere ve natüropati uygulayanlara eyaletinizde çalışmalarına izin verilmesi için bir mevzuatın kabul edilmesine yardımcı olun. ABD'de beş eyalet, bu çok önemli mevzuatı kabul etmiştir ve vatandaşları şimdilerde kanser, kardiyovaskuler hastalıklar, eklem iltihabı ve diğer sağlık sorunları için alternatif, etkin tedavi alabilmektedir; böylelikle insanların yaşamları kurtulup tıbbi maliyetlerde tasarrufa gidilebilmektedir.

(Not: Türkiye yapılan son mevzuat çalışmalarını Türkiye Tabipler Birliği aşlı yapı başta olmak üzere Ortadoks Tıp mensupları en şiddetli şekilde direniyor hatta tehdit ediyor.)

AMERİKA'DA HER IL 1.5 MİLYON COÇUK DOĞMAN KATLEDİLİYOR

Ortodoks tıp yapılanması, dünya çapında bir hükümetin desteklediği, entrikaları temel alan bir tıbbi soykırım programıdır ve Rockefeller onaylı ilaçlar, aşılar, cerrahi müdahaleler ve radyasyon tedavilerini kullanarak, her yıl sadece ABD'de milyonlarca insanı sakatlayıp 1 milyonun üzerinde kişiyi öldürmektedir. Buna ek olarak, Rockefeller'ın finanse ettiği ilk kürtaj klinikleri bulunmaktadır ve bugün onun ateist tıp doktoru fahişeleri, Amerika'da sırf kürtajla her yıl 1,5 milyon doğmamış bebeği katletmektedir. Rockefeller, tıp okullarının ve devletin lisans kurullarının tümüne rüşvet vermiştir; onlar da Rockefeller ilaç endüstrisinde üretilmiş faydasız ilaçları reçetelerine yazmayan tüm tıp doktorlarının lisanslarını kaldırmaktadırlar.

Rockefeller denetimindeki tıp doktorlarının ellerinde gerçekleşen en abesle iştigal ölümler; kardiyovaskuler hastalıkların ve kanserin kötü yönetiminden kaynaklanmaktadır ve birinci kısımda belirtildiği gibi her yıl 1,5 milyon ölüme sebebiyet vermektedir.

antibiyotik zarar ile ilgili görsel sonucu

ANTİBİYOTİKLERE DİKKAT

Dr. Michael A. Schmidt, Beyond Antibiotics (Antibiyotiklerin Ötesinde) adlı kitabında, antibiyotiklerin ve cerrahinin çocukları orta kulak enfeksiyonlarından kurtarmadığını söylemişti; çünkü Ortodoks doktorlar, çocuklardan, süt ürünlerini ve bu soruna yol açan diğer besin maddelerini hayatlarından çıkarmalarını istememektedir. Süt ürünlerini ortadan kaldırmanın orta kulak enfeksiyonlarını önlemede oldukça etkin olduğu, araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur.

Rockefeller kontrolündeki Ortodoks tıp doktorları, tüm alternatif tedavileri reddetmekte ve sadece Rockefeller ilaçlarını reçeteye yazmaktadırlar. Yoksa işlerini kaybederler. Bütüncül tıp doktorlarının, kiropratisyenlerin ve natüropatiyle uğraşanların birer şarlatan olduklarına dair iddiaları ise, aslında Rockefeller ilaçlarıyla her yıl 1 milyonun üzerinde insanın ölümü ve milyonlarcasının zarar gördüğü gerçeğini gizlemek için bir sis perdesi işlevi görür. Eğer onlar sizi yok etmezlerse, Rockefeller tıbbını uygulamak gibi sorgulanabilir bir ayrıcalığa sahip olmayacaklardır.

Peki hükümetimiz bu soykırımı durduracak mı? Hayır. Rockefeller denetimindeki hükümet, hiçbir şey yapmayacak ve bu soykırımı durdurmak için elinden gelen herşeyi ardına koymayacak. İşte işler şu şekilde ilerleyecek: Eğer tıbbi ve siyasi soykırımı durdurmayı denerseniz, Rockefeller idaresi sizi ve işletmenizi yok edecek; kirli işleri için kullandığı kontrolü altındaki medyayı, bankaları, IRS'yi, mahkemeleri ve avukatlarını devreye sokacak. İşte bu yüzden de çoğunuz hakkınızı gereken düzeylerde aramaktan çok çekiniyorsunuz.

Ancak, bugün bunların hiçbirisi mümkün değildir, çünkü tüm politikacıların yüzde 99'u, Yeni Dünya Düzeni soykırımının hizmetindeki yalakalardır. Ulusal, eyalet, ülke ve kent düzeylerinde bu Rockefeller siyasetçilerini yerlerinden etmeliyiz.

Münferit politikacıların tutumlarını inceleyin. Komünist Platformu destekliyor mu? Evet. Doğruluğu ispatlanmamış, etkisiz Rockefeller ilaçlarını destekliyor mu? Evet. Bütüncül tıp doktorlarını, kiropratisyenleri, natüropati uygulayanları, ozon ve oksijen terapilerini, şelasyon ve diğer doğal terapileri destekliyor mu? Hayır.

SİLAH DENETİMİ MASALLARINA KANMAYIN

Silah denetimi, kandırmacalı bir kelimedir: enternasyonalistlerin, bizi çok ileri doğru ittiklerinde onları vurmamızı önlemek için tüm silahlarımızı elimizden almaları gerektiği anlamına gelir. Aklı karışmış vatandaşlar silah denetimini desteklerken, kendi olası soykırımlarını da desteklemiş oluyorlar aslında...

KÜRESEL ÖRGÜTLERİN MASALLARINA İNANMAYIN

FEMA, Nüfus Sayım Bürosu, NAFTA, GATT, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'in tümü, yanıltıcı kurumlardır; yani Yeni Dünya Düzeni, sizin ulusal güvenliğinizi ortadan kaldıracak, sözde doğal afetler yaratacak, ekonominizi daha da bozacak ve belki de öngörüldüğü gibi topyekün bir ekonomik çöküşe sebep olacak, ABD silahlı kuvvetlerini ortadan kaldıracak ve siz de denetlenip, tutuklanıp, Birleşmiş Milletler silahlı kuvvetlerinin toplama kamplarına konacaksınız. Bu; onların öngördüğü tel dünya hükümeti için Komünist plandır.

İNSANLARI HOLLYWOOD FİLMLERİYLE UYUTUYORLAR

Belki de sizi esir etmek üzere ortaya koydukları soykırım planlarını durdurmanızı önlemek için entesnasyonalistlerin kullandığı en yanıltıcı yöntem; liberal efsanedir. Liberal medyanın teşvik ettiği liberal efsane –Hollywood filmleri, hükümet okulları ve yerel kütüphaneleriniz de dahil- sadece sizi kendi kendinizi yok etmeye teşvik etmektedir; keza bu şekilde Yeni Dünya Düzeni'ne yer açılacaktır. Doğmamış bebeklerden, sağlık önerilerinden, erkeklerden, beyazlardan, heteroseksüellerden, Hıristiyanlardan, İsa'dan, Tanrı'dan, milliyetçilerden, vatanseverlerden ve hayatını devam ettirme işini iş haline getirenlerden nefret etmeye sizi teşvik ederler. Diğer ifadeyle, tüm iyi insanlardan nefret etmeniz, sevgi vaazleri veren ancak bununla aslında “nefret” ima eden liberalleri ise çok sevmeniz bekleniyor.

Bu günlerde liberal olmak, tabiat anayı, Gaia'yı sevmek, Yaratıcımız'dan, Tanrı'dan nefret etmek anlamına geliyor. Peki, neden Tanrı'yı sevmeyelim ve O'nun yarattığı tüm doğadan keyif almayalım?

LİBERALİZM KURBAN OLMAMIZI İSTİYOR

Liberal olmak; kurban rolünü benimsemiş olmanız anlamına geliyor – siz ve insanoğlu, beyaz, erkek egemen, Hıristiyan toplumun kurbanı olmuşsunuzdur. Kendi kafanızdaki karışıklık sebebiyle, tamamen kurbanlaştırılmışsınızdır. Liberal kelimesinin pek de iyi bir anlamı yokken, aynı zamanda, liberallerin açık fikirli oldukları anlamına gelir; ancak aslında değillerdir. Liberaller, kendilerini aydınlatılmış kişiler olarak düşünürler ve onlar dışındaki herkesin hatalı olduğunu sanırlar; ancak bu düşüncelerinde de haksızdırlar. Bundan o kadar emindirler ki, kendi gizli efendileri olan Yeni Dünya Düzeni'nin enternasyonalistlerin emri üzerine, gerçeği ciddi biçimde araştırmayı bile reddederler. Liberalizm, aslında, heyecanlı, kapalı fikirli, ve nefret-hoşgörüsüzlük-ateist hümanizma-siyasi açıdan doğru yalanlar-Komünizm-enternasyonalizm-kültürel, tıbbi, siyasi soykırıma dogmatik bir destek anlamına gelir.

http://www.americanfreepress.net/Cultcommsup.pdf adlı linkte, Komünizm'in ölmediğini, sadece liberal çılgınların tüm kalpleriyle benimsedikleri “Siyasi Doğruluk” şeklinde yeniden isimlendirildiğini açıklamalarıyla birlikte göreceksiniz.

Rockefeller sigorta endüstrisinden maaş alan, yanlı tıbbi ve kiropraktik sözde Bağımsız Tıbbi Denetçileri değiştirecek ve yerlerine dönüşümsel olarak göreve getirilen, ücret almayan (seyahat masrafları, yemekler ve barınma hariç) tarafsız bir doktorlar panelini getirecek türden bir mevzuata ihtiyacımız var.

MEDYAYI SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR

Rockefeller tıbbi tekeli daha iyiye gitmiyor. Giderek kötüleşiyor ve halihazırda satılmış Ortodoks tıp doktorlarını, hükümetin sağlık yetkililerini, sağlık sigortası ajanlarını, ticaret ve sivil örgütleri, sendikaları ve denetimli medyayı kullanarak, tüm bütüncül tıbbi doktorları, bütüncül kiropratisyenleri ve natüropati uygulayanları ortadan kaldırmaya çabalıyor. Yasa koyucularınızı arayın ve onlara yazın ki, tüm sağlık sigortaları ve işçi tazminatları ile otomobil kazaları vakalarından ekarte edilme tehditleri savrulan kiropratisyenlerinizi destekleyin. Rockefeller Yeni Dünya Düzeni medikal yapılanması, Rockefeller'in soykırım anlamına gelen ilaçlarını reçeteye yazmayı reddeden bütüncül tıp doktorları ve kiropratisyenlere yer vermiyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bana yazabilirsiniz ve bölgenizdeki bütüncül tıbbi doktorlara başvurabilirsiniz.

Bu makale; sizi öldürmekte olan Tıp Yapılanması'nda olan biteni anlamanıza yardımcı olmak için bir girişimdir. Anlayışınız ve bilginiz, sadece ilk aşamalardır. Tıbbi soykırım, bu konuda siz bir şey yapana kadar devam edecek ve bizim de çok yakınlarda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir bütüncül doktora başvurmakla ve bütüncül doktorların eyaletinizde çalışmalarına izin veren mevzuatın çıkmasına yardım etmekle işe başlayın. Tanrı sizi korusun ve aklınızı, kalbinizi ve ruhunuzu O'nun Doğruluğu'na açsın.

Dr. Grady A. Deal, bütüncül, beslenme alanında çalışan bir kiropratisyen ve psikolojik danışmanlık alanında doktora derecesi olan bir masaj terapistidir.

Kaynak:  http://loveforlife.com.au/content/13/07/31/medical-genocide-new-world-order-dr-grady-deal-phd-dc-10th-may-1995

 

BİTTİ

1.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

2.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

3.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

4.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yaz

  739952

-