03 Haziran 2022

Ayasofya Fatih Medresesi

İslam Devletleri çağlar boyunca birçok ilim müesseseleri kurdular. Selçuklu devleti de ilme, öğrenmeye hak ettiği değeri veren İslam devletlerinden biriydi. Selçukluların kurduğu bu ilim müesseselerinin başında medreseler gelmektedir. Ünlü Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün Bağdat’ta kurduğu Nizamiye Medreseleri bu kurumun ilk büyük örnek oldu. Selçuklular Anadolu’da Yağıbasan, Kasımiye, Karatay medreseleri gibi birçok medrese inşa etti. Medrese geleneğini Selçuklular’dan sonra Osmanlılar devam ettirdi. Osmanlılar ilk medreseyi İznik’te kurdu. Bu medresede meşhur Horasan alimlerinden Davud-ı Kayseri ders verdi. 1326’da Bursa’nın fetholunmasıyla medreseler Bursa şehrinde yoğunlaşmaya başladı. Osmanlı fethettiği şehirleri mamur hale getirirken ilim yuvası olan  medreseleri de kurmayı adet edindi. Bursa’dan sonra Edirne fethedildi ve burada da medreseler kuruldu. Tarihler 29 Mayıs 1453’ü gösterdiğinde Murad Han Oğlu Mehmet Han İstanbul’u fethetti. Fatih Sultan Mehmet Han İslam hukukunun gereği olarak kılıçla fethedilen bir yerin en büyük ibadethanesi kılıç hakkı olarak camiye tevdi olunur düsturu ile Ayasofya’yı Camii’ye çevirdi. İlme, öğrenmeye- öğretmeye büyük önem veren, çağ açıp çağ kapatan genç hükümdar fetihten hemen sonra Ayasofya’nın yan tarafında bulunan keşiş odalarını  medreseler için tahsis etti. Bu tarihten sonra ise Ayasofya Camii Kebirin hemen bitişiğinde Ayasofya Medreselerini inşa ettirdi. Burası asırlarca ilim tahsil eden talebelerin, ilmi öğreten müderrislerin mekânı oldu. Medreselerin kapatılması ile de uzun yıllar âtıl durumda kaldı. Asırlarca ilim adamı yetiştiren bu kurumun metruk hali hoş bir görüntü arz etmiyordu. Ecdad yadigarı eserleri ihya etmeyi şiar edinen idarecilerimiz bu durumun üzerinde hassasiyetle durdu. Ayasofya Medreseleri tamir ve ihya edilerek yeniden asli hüviyetine kavuşturulması için çalışmalar başladı. Bu titiz çalışma aylarca devam etti. Nihayet yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi bir Cuma günü 15 Nisan 2022/ 14 Ramazan 1443 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilmi çalışmaların yapılacağı bir merkez olarak açılışı yapıldı. Yeniden ihya edilip ilim ehlinin kullanımına sunulan Ayasofya Medresesi hayırlı olsun. Cenabı ALLAH ilim merkezlerinin ve oralarda ilim tahsil eden talebelerin sayılarını çoğaltsın. Selam ve dua ile....

medrese.jpg