03 Haziran 2021

​Harcama Bakanlığı (1)

İnfak Allah’ın kuranda toplumsal ekonomik dengeye katkı sunmak için en çok kullandığı ve tavsiye ettiği bir kavram. ’Sizi kendilerinde halifeler kılıp harcama yetkisi verdiği şeylerden infak edin. Artık sizden kim iman edip infak ederse, onlara büyük bir ecir vardır.[1]’’

Topluma infak etmenin,  Allah’ın kendisine güzel bir borç olarak verildiğini söylemesi önemli. Bunu yapanları kur’an2ın övdüğünü görüyoruz. Sadece ahirette bir karşılık olarak değil, dünyada da bu infaklar yapıldığında; ekonomik kalkınmaya toplumsal katkısı olduğunu görüyoruz. İnfakla tabanda başlatılan bu mali güçlendirme,  büyük bir üretim tüketim dengesinin oluşmasını sağlayacak. İnfakın, toplumsal ekonomik adaleti sağlamada gönüllü bir mali transfer olduğunu söyleyebiliriz.

Bu bağlamda birçok ifade edilen ayet vardır. İnfak edildiğinde sadece ahirette karşılığı alınacağı yanlış algısını, ayetler dikkatli okunduğunda görülecektir. Bu mesele insanları iyiliğe sevk etmek için sadece tavsiye ve konuşmaların ötesine geçmeyen ilahiyatçıların, diyanetin konuşacağı bir konu değildir. Bu konu toplumsal bir kalkınma için son derece önemlidir. Oluşturulacak Bağımsız İnfak Bakanlığı,  reel ekonomi için büyük bir canlılık sağlayacaktır. Bu tabanda oluşturulacak harcama modeli israfa değil, zorunlu ihtiyaçları gidermede infakın büyük olumlu etkisi olacağını söyleyebiliriz.

“Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir.[2]’’

İnsanların ihtiyaçlarını toplumsal bir kurgu ile gidermek, Allah yolunda yapılacak büyük bir çalışmadır. Ayette zikredilen 1/700 verilmesi dünya ile ilgilidir. Toplumsal katmanlar gözetilerek, tabanda bir denklik gözeterek yapılacak bir harcama politikası, ekonomi içerisinde büyük bir çarpan etkisi yapacaktır. Elbette ahiretle ilgili bunun karşılığı da olacaktır.  Ancak infak etmenin ilk meyveleri bireysel başlayıp kelebek etkisi ile toplumsal boyut kazanması dünyadadır. Bunun toplumsal etki düzeyine ulaştırılması da kurumsal sürdürülebilir bir sistemsel kurgunun gerçekleşmesine bağlıdır.

İnfak konusu her ne kadar bu ve benzeri bağlamda birçok platformda gündeme gelse de, bizim ifade ettiğimiz mesele; devletin bir bakanlık ölçüsünde, özerk bağımsız bir model içinde,( bizce malum) bunun nasıl kurgulanacağı konusudur. Bağımsız bir mal ve hizmete endeksli infak parası (basılı değil kişiye özgü) harcama kartı olarak verilmesidir. Bu bir denkliği oluşturma amacını taşıyan harcama kartı olurken aynı zamanda temel ihtiyaçları gidermek için ödeme aracı olacaktır.  

Yazı dizisi devam edecek.

Selam ve dua ile…[1] Hadid 7                                                                                                        

[2] Bakara 261