Kalbe konan stentlerin faydası yok ama hâlâ yaygın olarak kullanılıyor

New York Times' ta Aaron E. Carroll imzasıyla yayınlanan “Kalbe konan stentlerin birçok stabil hastada faydası yok ama bunlar hȃlȃ yaygın olarak kullanılıyor” başlıklı makaleden bir özet (1):

Ciddi koroner hastalığı olan 2287 kişini bir grubuna sadece tıbbi tedavi uygulanırken bir grubuna ise buna ek olarak stent kondu.

İki senelik takip sonunda gruplar arasında kalp krizi geçirme ve ölümler bakımından bir fark olmadığı belirlendi (2).

Üçü kalp krizi geçirdikten sonra stabil olan hastalar üzerinde, beşi ise stabil anjini veya iskemisi (kanlanma azlığı) olan ama kalp krizi geçirmemiş hastalar üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların meta-analizinde, stentlerin kalp krizi ve ölümleri önlemede bir üstünlükler olmadığı gösterildi (3).

Bunlara rağmen birçok kardiyolog stentlerin hastaların ağrılarını giderdiğini, hayat kalitesini artırdığı görüşündedirler.

Birleşik Krallık' ta yapılan bir çalışma bunun da doğru olmadığını ortaya koydu.

Bir grup hastaya tıbbi tedavi yanında stent konurken bir gruba ise sadece sedasyon yapıldı ama stent konmadı, stent konmuş algısı yaratıldı.

Bu hastalar 6 hafta sonra koşu bandında test edildi ve gene her iki grup arasında bir fark bulunamadı (4).

Bu çalışmaya göre birçok hastaya gereksiz stent takıldığı ortaya çıkıyor ve üstelik stent konmasının kanama gibi ciddi riskleri var ve maliyeti de oldukça yüksek.

Gelelim neticeye

Elimizde hastalığı stabil (karalı) olan ve tek damarları tıkalı olan hastalara konan stentlerin tıbbi tedaviye üstünlüğünü gösteren yeterli delil yoktur.

Stentler sadece özel bir grup hastada işe yarayabilir.

Kaynaklar:

  1. https://www.nytimes.com/2018/02/12/upshot/heart-stents-are-useless-for-most-stable-patients-theyre-still-widely-used.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nythealth&smtyp=cur
  2. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa070829
  3. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1108733
  4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673617327149?via%3Dihub