14 Eylül 2017

Ölen Müslüman!

Hani tilkinin kırk tane türküsü varmış, kırkı da armut üzerineymiş. Bugün özelde Arakan'da genelde İslam âleminde yaşanan savaşlar, katliamlar ve soykırımlar insana şunu söyletiyor: Küresel sistem ve aktörlerin üzerinde birleştikleri tek bir hedef; dünya üzerinden İslam'ı silmek, bir yolunu bulup bütün Müslümanları katletmek… Evet, yine ‘küfür tek millet' ölen Müslüman!

Arakan'da bugün bütün insanlığı dehşete düşürmeye yetecek, korkunç bir vahşet yaşanıyor. Fakat ne hazindir ki dünyayı yönettiklerini iddia eden süper güçler hala üç maymunu oynuyorlar. Onlar görmüyorlar, işitmiyorlar, çünkü ölen Müslüman!

Arakan'da tüm dünyanın gözleri önünde vahşi bir cinayet işleniyor. Sırf Müslüman oldukları için insanlar vatanlarından sürgün ediliyor, enva-i çeşit işkencelere maruz bırakılıyor ve diri diri yakılıp öldürülüyorlar. Bütün bunlar yaşanırken uluslararası kuruluşların çıtı çıkmıyor. Bu derin sessizliğin sebebi de oldukça derin, çünkü ölen Müslüman!

Niye ses versin BM, AB, AHİM, NATO! Ölen bir Karetta Karetta, bir balina ya da bir fok balığı değil ki çünkü ölen Müslüman!

Adeta arşa yükselen “Savaşa hayır!” sesleri, kelime kelimesine ezberlediğimiz insan hakları nutukları, nükleer karşıtı eylemler, kimyasal karşıtı söylemler ve bütün bunların değiştiremediği kahredici netice, ölen Müslüman!

Son zamanlardaki bütün savaşları çıkarıp tetikleyen onlar… Silah zoruyla toprak kazanan onlar… Silah satarak para kazanan onlar… Hiç savaşmadan zafer kazanan yine onlar… Ve yine ölen Müslüman!

Üzerimize oynanan bu kirli oyunu kuran Siyonist, yöneten Evenjalist, kazanan kapitalist, başrolde komünist Budist, ölen Müslüman!

Vatanları yerle bir edilen, şehirleri yakılan, mabetleri yıkılan, ocakları söndürülen, zindanlara tıkılan, diri diri yakılan, ölen Müslüman!

Bosna'da, Gazze'de, Bağdat'da, Halep'de, Arakan'da ölen Müslüman!

Çıkar odaklarının insanlığı sürüklediği çıkmaz sokakların neticesi, ölen Müslüman!

Gönül coğrafyamızda “tepişen fillerin” ayakları altında “ezilen çimler” misali, ölen Müslüman!

Bir yumurta pişirmek için bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan haydutlar yüzünden, ölen Müslüman!

Bugün Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz bu içler acısı durumun tek sebebi dış güçler küresel aktörler değil elbette bizimde hatalarımız, kusurlarımız var. Bir araya geldiklerinde dünyanın bugünkü kötü gidişatını değiştirecek büyük bir güce sahip olan İslam ülkeleri, aralarındaki tefrikadan kurtulup vahdeti sağlayamadıkları için, ölen Müslüman!

Çok değil daha bundan bir asır önce küresel güç olma imkânını İngiliz oyunlarıyla avuçlarımızın içinden kaçırdığımız günden beri, ölen Müslüman!

Hepimizi tehdit eden yılanın başını ezmek yerine “bana dokunmayan yılan bin yaşasın!” dediğimiz için, ölen Müslüman!

Küçük menfaatlere odaklanarak koskoca tehlikeleri görmezden geldiğimiz için, ölen Müslüman!

Dünya üzerinde gören gözümüz, işiten kulağımız, haykıran sesimiz olacak yayın organlarına sahip olamadığınız için, ölen Müslüman!

Genelde bütün insanlığın, özelde tüm Müslümanların uluslararası arenada haklarını savunacak hallerine tercüman olacak etkin ve yetkin kurum ve kuruluşlara sahip olamadığımız için, ölen Müslüman!

Düştüğümüz yerden kalkmak yerine düştüğümüz yerde kaldığımız için, ölen Müslüman!

Müslümanların maruz kaldığı zulüm, işkence, sömürü, savaş, katliam ve soykırımlara dikkat çekmek istedim. Ölenler arasında kesinlikle bir ayrım yapmıyorum, yapamam. Buna inancım müsaade etmez. Kimden gelirse gelsin, kime gelirse gelsin zulme, işkenceye, sömürüye, savaşa, katliama, soykırıma; Hayır!  Hayır!  Hayır! 

Aşağıdaki satırlar gönül coğrafyamızın kan kırmızı bir renge boyanışı karşısında şiire tutulmanın bir hâsılası olarak kaleme alındı.

Garip öz diyarında

Acıların narında

Ömrünün baharında

Ölen Müslüman

 

Neden acaba neden?

Gün geçmez inlemeden

Kadın çocuk demeden,

Ölen Müslüman

 

Zalimi Ara kanda

Görünmez yara kanda

Gazze'de  Arakan'da,

Ölen Müslüman

 

Sözde şu süper güçler,

İşliyor süper suçlar

Değişmiyor sonuçlar

Ölen Müslüman

 

Bu ne biçim bir töre

Kan kırmızı yer küre

Hem de göz göre göre

Ölen Müslüman

 

Gayri meşru fonlarca

Bomba düşer tonlarca

Her sene milyonlarca

Ölen Müslüman

 

Hep ihanet yüzünden

Derin gaflet yüzünden

Şu atalet yüzünden

Ölen Müslüman

 

Şimdi vahdet zamanı

İşgale set zamanı

Zalime ket zamanı

Ölen Müslüman

 

Ayağa kalk doğrul artık

Cihat ile doğrul artık

Çok dinlendin yorul artık

Ölen Müslüman

 

İnsan hakları nerede

Derman olmadı derde

Her zaman her yerde

Ölen Müslüman

 

Kan kokulu planlar

Yetmiş başlı yılanlar

Bin bir türlü yalanlar

Ölen Müslüman

 

Kem gözle bakılarak

İtilip kakılarak

Vahşice yakılarak

Ölen Müslüman

 

Gelin kardeş olalım

Huzurda kardeş olalım

Tek elde beş olalım

Ölen müslüman